Výstava na stromech

Výstava na stromech

18.09.2016

Naše základní škola ve spolupráci s organizací NaZemi pořádá v našem krásném parku na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem svou první Výstavu na stromech, tentokrát ...

Hrajeme si, ČTEME a spíme ve škole

Hrajeme si, ČTEME a spíme ve škole

18.09.2016

V pátek 9. září 2016 v podvečer se sešlo 14 žáků ze 7., 8. a 9. ročníku s učitelkami českého jazyka v prostorách ZŠ Bělá pod Bezdězem. A nebyli to ledajací žáci! Jednalo ...

Řídicí skupina se rozjela

Řídicí skupina se rozjela

18.09.2016

Řídicí skupina naší školy, která má za úkol plánovat, koordinovat a organizovat fairtradové aktivity na naší škole, se sešla poprvé hned 2. září. I když nám chyběl ...

Letní tábor školní družiny 2016

Letní tábor školní družiny 2016

18.09.2016

Každý rok na letní tábor školní družiny doprovází děti nějaký maskot, který pak spolu s nimi prožívá všechna letní dobrodružství. V minulosti to byl například nestárnoucí ...

Letní tábor školní družiny 2016

DĚTSKÝ KLUB FILEO

08.09.2016

Kdy, Kde, Pro koho, Co, Kontakt, V pověření ...

Boj o titul začíná

Boj o titul začíná

08.09.2016

V novém školním roce bude naše základní škola bojovat o titul Fairtradová škola. Získání tohoto prestižního certifikátu je podmíněno splněním pěti kriterií: vytvoření řídící skupiny, oficiální školní podpora fair trade, vyučování ...

Zahájení školního roku 2015/2016

Zahájení školního roku 2016/2017 se uskuteční ve čtvrtek 1. 09. 2016 v 7:50.

30.08.2016

Žáci se dostaví v 7:45 na nádvoří Základní školy Bělá pod Bezdězem, Máchova 1110 a budou se řídit pokyny učitelů. V případě nepříznivého počasí přijdou žáci přímo do svých kmenových tříd,

1. – 3. ročník do budovy školy v Tyršově ulici 20

4. – 9. ročníku do budovy v Máchově ulici 1110,

a budou se řídit pokyny vyučujících. S sebou si vezmou obuv na přezutí, psací potřeby a sešit na poznámky.

Vyučování v tento den bude ukončeno v 9:30

Oběd ve školní jídelně bude v tento den vydáván pro všechny žáky školy, kteří jsou přihlášeni ke stravování (i pro školní družinu), ve školní jídelně v Máchově ulici od 9:45 do 12:00.

Zápis žáků do školní družiny bude proveden 1. 09. 2016 od 6:00 do 12:00. Přednostně budou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku. V případě volné kapacity ŠD budou přijímáni v omezeném počtu i žáci 3. ročníku. Ti budou případně zapsáni až 2. 09. 2016.Letní tábor ŠD 2016

Letní tábor ŠD 2016

01.07.2016

Vážení rodiče, přihlásili jste své dítě na letní tábor Družina v přírodě 2016, proto Vám podáváme následující informace ...

Den prázdných tříd

Den prázdných tříd

23.06.2016

Slyšeli jste o „Dnu prázdných tříd“? Jedná se o nápad, který vznikl v roce 2012 ve Velké Británii pod názvem „Empty Classroom Day“. Pátek 17. června byl vyhlášen právě oním dnem. Také 1. C měla v plánu ...

Prvňáčci navštívili divadlo v Mladé Boleslavi

Prvňáčci navštívili divadlo v Mladé Boleslavi

23.06.2016

Brumda a Čmelda jsou čmeláci, které děti většinou znají z večerníčku. Jejich dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se čmeláčci učí nejen létání a sběru sladkého medového prášku, ale také odvaze ...

Úkol zněl jasně: „Vytvoř sadu!“

Úkol zněl jasně: „Vytvoř sadu!“

23.06.2016

Poslední výstavu tohoto školního roku je možné si prohlédnout v prostorách u ředitelny. Žáci, kteří tvořili na středečním kroužku keramiky pro pokročilé, měli za úkol vytvořit sadu tří objektů, které bude něco ...

Mladí bělští básníci dobyli BBB 2016

Mladí bělští básníci dobyli BBB 2016

22.06.2016

Již třetím rokem se žáci ZŠ v Bělé pod Bezdězem zúčastňují literární soutěže tvořivého psaní „Básním, básníš, básníme nejen o jaru a kráse jarní přírody.“ Letos se konal již 11. ročník a z naší školy bylo ...

Sonkal Open 2016

Sonkal Open 2016

22.06.2016

Závěr jarní části sportovní sezóny v Taekwon-Do ITF roku 2016 patřil 28. května závodům, které jsou rámcově brány jako oblastní, ale jsou na nich k vidění kromě závodníků z celých Čech i zástupci ...

Školní výlet žáků prvních tříd

Školní výlet žáků prvních tříd

22.06.2016

19. května jsme jeli do svíčkárny v Šestajovicích u Prahy. Z několika nabízených programů jsme si vybrali výrobu voskových pastelek a zdobení svíčky barevným voskem. Děti byly velice zručné, ze svých výrobků ...

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

22.06.2016

Na naší škole se již stalo tradicí, že na konci první třídy jsou děti pasovány na čtenáře. 8. června byly děti pozvány do městské knihovny, kde je přivítaly paní knihovnice převlečené za královnu ...

Po stopách Karla IV.

Po stopách Karla IV.

22.06.2016

V průběhu května a června se prvňáčci seznamovali se životem Otce vlasti – Karla IV. Nejprve zhlédli vyprávění českého lva a animovaný příběh „Dějiny udatného českého národa“, který je zpracovaný s vtipem, takže dětem ...

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

22.06.2016

I letos královna Abeceda a princezna Pohádka pasovaly prvňáčky na čtenáře a věnovaly jim první rok půjčování knih v knihovně zdarma v podobě bezplatné založení legitimace. Také dětem vysvětlily, jak to v knihovně ...

Návštěva v kulturním středisku

Návštěva v kulturním středisku

22.06.2016

Děti měly možnost zhlédnout pěkné představení o starých pověstech českých Dětského divadelního studia Divadýlka na dlani. Vyprávění obsahovalo tři mýty: Praotec Čech, Libuše a Dívčí válka. Dětem se představení ...

Laboratorní práce baví

Laboratorní práce baví

22.06.2016

Hodiny přírodopisu a chemie mají tu výhodu, že jsou oživeny laboratorními pracemi, které baví. Žáci opustí lavice, pracují ve skupinách a navíc vidí a zkusí si něco neobvyklého. Letos nám situaci v laboratoři ...

Návštěva kostela Povýšení svatého Kříže

Návštěva kostela Povýšení svatého Kříže

22.06.2016

10. června, v den, kdy měla proběhnout akce Noc kostelů, se prvňáčci vydali podívat do římskokatolického kostela Povýšení svatého Kříže v Bělé pod Bezdězem. Více jak polovina dětí tu byla poprvé a byly překvapené, jak ...

Druhé třídy u rybníka Slon

Druhé třídy u rybníka Slon

22.06.2016

V pátek 10. května strávily děti z druhých tříd krásné dopoledne u rybníka Slon. Místní rybáři pro ně připravili zábavný a poučný program. Nejprve se děti učily poznávat různé druhy ryb a seznámily ...

Den dětí s IZS

Den dětí s IZS

22.06.2016

Po úspěšném loňském Dni dětí s IZS uspořádal praporčík Jiří Plesar pod záštitou OOP v Bělé pod Bezdězem tuto akci znovu. Žáci základních škol z Bělé pod Bezdězem, z jejího okolí i z Mladé Boleslavi a děti ...

Dětský den v Kaštánku

Dětský den v Kaštánku

22.06.2016

Žáci I. C a III. A dostali od paní Křivánkové ke dni dětí dárek v podobě návštěvy rodinného centra Kaštánek. Děti si tam papírovou koláží vytvořily svůj barevný hrad, kterému měly za úkol vymyslet ...

Den s Adolfem Bornem

Den s Adolfem Bornem

22.06.2016

Jako vzpomínku na Adolfa Borna si prvňáčci přinesli do školy knihy, které ilustroval. Povídali jsme si o stylu ilustrátora, o pohádkách, které animoval, hráli jsme dramatické hry motivované těmito knihami a četli ...

Školní výlet osmého ročníku

Školní výlet osmého ročníku

22.06.2016

Během loňského školního výletu se nám podařilo náhodou potkat na letišti Jaromíra Jágra a vyfotit se s ním. I letos máme fotky se slavnými osobnostmi. Náhody se ale nedějí tak často, proto bylo potřeba mít pro letošní ...

Bylo nás pět

Bylo nás pět

14.06.2016

5. května 2016 se ve večerních hodinách a především ve svém volném čase a z vlastní iniciativy vydali žáci 6. a 7. ročníku v doprovodu několika dospělých do Divadýlka na dlani na představení Bylo nás pět. Tentokrát byla ...

Dopravní výchova pro žáky

Dopravní výchova pro žáky

14.06.2016

V polovině května se žáci čtvrtých tříd znovu vydali do Mladé Boleslavi na dopravní hřiště, kde si, stejně jako na podzim, prověřili své znalosti ze základních dopravních pravidel, které jsou zaměřeny na pohyb cyklistů ...

KMD

KMD

14.06.2016

9. května 2016 se fantasy inscenací Ondina završilo naše letošní abonmá pro starší žáky. Shodou okolností se jednalo o derniéru, a tak žáci měli možnost zažít představení o něco slavnostnější – s předáváním květin a dlouhou ...

Pracovní vyučování a EVVO v praxi

Pracovní vyučování a EVVO v praxi

14.06.2016

Ve čtvrtek 26. května 2016 se vydala třída IX. B v rámci školního vyučování na místní přírodní koupaliště. V rámci pracovních činností a dlouhodobé výchovy k ekologickému myšlení se žáci a žákyně vybaveni hráběmi a motykami pustili ...

Peru – čtyři strany světa

Peru – čtyři strany světa

14.06.2016

Poutavé vyprávění, krásné fotografie, poučná videa, vtipné komentáře, kvalitní zvuk… Standard, na který jsme si v předešlých letech při projekcích o Austrálii a Indii rádi zvykli. Ani letos nás cestovatelé ...

Ruce

Ruce

14.06.2016

Letos již podruhé máte možnost si ve školní jídelně prohlédnout naše výtvory, tentokrát na téma Ruce. Nadšení z asambláže jsme doplnili dalšími výtvarnými prvky. Pomocí strukturovací pasty jsme vytvářeli ...

Školní výlet druhých tříd

Školní výlet druhých tříd

14.06.2016

Na předposlední úterý v květnu se děti druhých tříd velmi těšily. Tento den se vypravily na dlouho očekávaný školní výlet. Nejprve zamířily na lovecký zámeček Humprecht. Paní průvodkyně je provedla černou kuchyní, jídelnou ...

Výlet do botanické a zoologické zahrady v Liberci

Výlet do botanické a zoologické zahrady v Liberci

14.06.2016

Vybrat cíl školního výletu nebývá snadné. Hledá se lokalita, kterou dětí neznají nebo znají málo a která přinese dětem také poučení i zábavu. Vzhledem k probírané látce v přírodovědě byla vybrána jako hlavní část ...

Adéla Šafránková mistryní ČR v šermu

Adéla Šafránková mistryní ČR v šermu

14.06.2016

O víkendu 11. a 12. června pořádal teplický klub šermu finálový turnaj MČR 2016 v šermu kordem mini žáků a mini žaček. Bělský šerm v Teplicích reprezentovalo 5 šermířů, z nichž 3 jsou žáky naší školy. Skvělého výsledku dosáhla ...

ZŠ Bělá pod Bezdězem potřetí za sebou přivítala návštěvu ze Švýcarska

ZŠ Bělá pod Bezdězem potřetí za sebou přivítala návštěvu ze Švýcarska

13.06.2016

Tři roky za sebou mohli žáci Základní školy v Bělé pod Bezdězem využít výjimečné příležitosti stát se členy výměnného programu se švýcarskou Oberstufenschule z malého městečka Mosnang, které se nachází v německojazyčném ...

Vzdělávací program v IC

Vzdělávací program v IC

13.06.2016

9. května 2016 strávili žáci 6. A velmi příjemný a přínosný čas v místním informačním centru. Zde pro ně Josef Müller a Kateřina Oklešťková připravili program zaměřený na textilní výrobu motivovaný bývalou místní ...

Matematické úspěchy Soni Řehořkové

Matematické úspěchy Soni Řehořkové

13.06.2016

Ve školním roce 2015/2016 se v druhém pololetí uskutečnily dvě matematické soutěže – Matematická olympiáda a matematická Pythagoriáda. Nejprve proběhlo v obou soutěžích školní kolo, kde se s výbornými výsledky nejlépe ...

Mistrovství ČR organizace České národní Unie Taekwon Do I.T.F.

Mistrovství ČR organizace České národní Unie Taekwon Do I.T.F.

13.06.2016

Dne 14. 5. 2016 se náš oddíl zúčastnil závodů České národní unie Taekwondo-Do (dále jen ČNUT) v Benátkách nad Jizerou. Z našeho oddílu se závodů účastnili především mladí bojovníci s minimem zkušeností a závody byly pojaté ...

Návštěva expozice dětské manufaktury

Návštěva expozice dětské manufaktury

31.05.2016

Děti z 1. C navštívily v Bělé pod Bezdězem interaktivní expozici dětské manufaktury, kde měly úžasnou možnost si i některé činnosti vyzkoušet. Velmi je bavilo česání ovčího rouna, tzv. krumplování. S velkým nadšením tkaly ...

Den otevřených dveří v HZS

Den otevřených dveří v HZS

31.05.2016

V souvislosti se svátkem svatého Floriana připravili hasiči v pátek 6. května Den otevřených dveří v HZS v Bělé pod Bezdězem. Zúčastnili se ho žáci naší ZŠ, a to jak nejmenší, tak i ti větší. Program byl připraven pro ...

Tvoření v Kaštánku

Tvoření v Kaštánku

31.05.2016

Na pozvání paní Křivánkové navštívily děti z 2. B rodičovské centrum Kaštánek, kde si pod jejím vedením vyrobily krásné papírové tulipány pro své maminky k svátku. Tvoření děti ...

Gymnastky úspěšně reprezentovaly Středočeský kraj

Gymnastky úspěšně reprezentovaly Středočeský kraj

31.05.2016

Dny 13. – 15. května strávila děvčata, která postoupila z krajského přeboru, na republikové soutěži ve středisku ASPV v Doubí u Třeboně. V kategorii II. vybojovala s krajským družstvem stříbrnou ...

Mistrovství ČR 2016 v šermu kordem mladších žáků a mladších žaček

Mistrovství ČR 2016 v šermu kordem mladších žáků a mladších žaček

31.05.2016

O víkendu 21. a 22. května pořádal bělský klub šermu za spolupráce města Bělá pod Bezdězem a pod záštitou paní starostky finálový turnaj MČR 2016 v šermu kordem mladších žáků a mladších žaček. Bělský šerm reprezentovalo 8 šermířů ...

Exhibice ve stolním tenise

Exhibice ve stolním tenise

18.05.2016

Dne 9. května 2016 se ve sportovní hale v Mladé Boleslavi uskutečnila slavnostní akce stolního tenisu. Exhibici ve stolním tenise provázela moderátorka Jolana Voldánová. Této akce se zúčastnil také Matěj ...

Přednáška o vlčí smečce

Přednáška o vlčí smečce

18.05.2016

V pátek 6. května nás navštívila paní Ing. Marcela Holubová ze Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj s přednáškou o vlčí smečce žijící zde u nás v okolí Bezdězu. Této přednášky spojené s promítáním filmu Causa Carnivora ...

Výstava žákovských projektů

Výstava žákovských projektů

18.05.2016

Žáci čtvrtých až devátých tříd zúročili své znalosti, nabyté v hodinách anglického jazyka, v práci na projektech. Ať už pracovali ve skupinách nebo individuálně, vytvořili plakáty na různá témata. Žáci čtvrtých ...

Férová snídaně se vydařila

Férová snídaně se vydařila

17.05.2016

Krásné počasí, dobrá nálada i dobrůtky z fair trade surovin, to vše doprovázelo první Férovou snídani probíhající v Bělé pod Bezdězem. Tuto akci pořádaly učitelky naší základní školy ve spolupráci s žáky devátých a sedmých ...

Mlsej s orangutanem

Mlsej s orangutanem

17.05.2016

K oslavám mezinárodního Dne Země připravilo Ekocentrum Zahrada projekt Mlsej s orangutanem. Tímto projektem chce žáky 3. – 5. ročníku seznámit s přírodní katastrofou, ke které dochází právě teď v deštných pralesích ...

Exkurze žáků 3. A a 3. B do rádia Evropa 2

Exkurze žáků 3. A a 3. B do rádia Evropa 2

17.05.2016

Při exkurzi do Prahy se žákům, díky rodičům jedné žákyně, naskytla příležitost podívat se na vysílání rádia Frekvence 1 a Evropa 2. Po příchodu nás velmi překvapily malé prostory určené k vysílání, proto jsme se rozdělili ...

Návštěva v planetáriu

Návštěva v planetáriu

17.05.2016

Jako součást výuky prvouky navštěvují třetí ročníky naší školy Planetárium v Praze na Výstavišti, které nabízí pro školy pořady s astronomickou, kosmonautickou, případně přírodovědnou tématikou. Zajímavé je již předsálí, výstavní ...

MISTROVSTVÍ ČR 2016

MISTROVSTVÍ ČR 2016

09.05.20016

21. a 22. 5. 2016 ve sportovní hale města Bělá pod Bezdezem proběhne finále kord mladší žáci a žáčky. Turnaj se koná za podpory mesta Belá pod Bezdezem a pod záštitou starostky paní Jitky Tošovské ...

Okresní kolo Biologické olympiády

Okresní kolo Biologické olympiády

09.05.20016

I letos naši žáci postoupili do okresního kola BiO, které se tradičně konalo v Mladé Boleslavi na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře. Jako první se 13. dubna utkali s žáky ostatních škol zástupci kategorie C, která je určena pro žáky ...

Žáci žákům

Žáci žákům

09.05.20016

Při přípravě Férové snídaně žáci devátých ročníků vypracovali krásné plakáty, na kterých se podrobněji zabývali dětskou prací ve světě. Jejich práce byly natolik zdařilé, že je vystavili před školní jídelnou před rodičovskými ...

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

03.05.2016

Dne 19. 4. 2016 se v Mladé Boleslavi konalo okresní kolo OVOV. Jednalo se o víceboj, který se skládal z 5 disciplín: hodu medicinbalem přes hlavu, přeskoků přes švihadlo za 2 minuty, dělání kliků za 2 minuty, trojskoku ...

David opět zazářil

David opět zazářil

23.04.2016

Ve dnech 6. a 7. dubna 2016 se konalo v prostorách DDM Kolín krajské kolo Dětské scény. Recitační přehlídky se zúčastnilo 87 žáků z celého Středočeského kraje. Díky svému vítězství v  okresním kole se tohoto klání zúčastnil i David Durdis ...

Kariérní poradenství

Kariérní poradenství

23.04.2016

Naši letošní deváťáci mají už jedno ze svých důležitých životních rozhodnutí za sebou, přihlášky na střední školy nebo učiliště museli odevzdat v polovině března a teď již netrpělivě čekají na výsledky přijímacích zkoušek. Pomalu tedy ...

Snídaně v trávě

Snídaně v trávě

12.04.2016

Zveme Vás na Férovou snídani! Jedná se o akci učitelů a žáků naší základní školy, která proběhne v sobotu 14. května 2016 na zahradě roubenky BJB na Masarykově náměstí 85. Vítáme každého, kdo sám přinese alespoň drobnost ...

Jíte zdravě?

Jíte zdravě?

12.04.2016

Na tuto otázku se snažili odpovědět žáci 4. a 5. ročníku pod vedením lektorek z ŠIK ve čtvrtek 31. 3. Nejprve si prohlédli pyramidu zdravé výživy a zajímavými dotazy a svými odpověďmi poznávali, které části pyramidy potravy ...

Bezvědomí není spánek

Bezvědomí není spánek

12.04.2016

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy znalosti z první pomoci můžou zachránit to nejcennější – lidský život. Dovedeme to? Troufám si říci, že žáci 5. ročníku Základní školy v Bělé pod Bezdězem ano. Dne 16. března proběhla ...

Připravujeme se na návštěvu ze Švýcarska

Připravujeme se na návštěvu ze Švýcarska

12.04.2016

V tomto školním roce probíhá již 8. ročník výměnného pobytu s žáky švýcarské základní školy v Mosnangu. První část se uskutečnila na podzim 2015. Bělští žáci objevovali během pěti dnů krásy Švýcarska. Nyní se pomalu blíží ...

Asambláž

Asambláž

12.04.2016

Každé úterý se s paní učitelkou Blankou Řepkovou scházíme v keramické dílně na kroužku grafiky. Nejde ale jen o grafiku či kreslení. Od začátku roku jsme již vyzkoušeli mnoho výtvarných technik, se kterými nám paní učitelka ...

Kolik orangutanů je v jedné čokoládě?

Kolik orangutanů je v jedné čokoládě?

12.04.2016

Tuto zvláštní otázku si položili žáci sedmých ročníků v rámci projektu pořádaného Ekocentrem v Mladé Boleslavi, který probíhal během března a dubna. A odpověď je velmi překvapila. Spolu s žáky jsme zjistili, že za tabulkou čokolády ...

Letecké muzeum Metoděje Vlacha

Letecké muzeum Metoděje Vlacha

12.04.2016

Kroky žáků školní družiny zamířily ve čtvrtek 24. 3. 2016 do Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Nejprve jsme si prohlédli expozici letadel a leteckého vybavení samých počátků letectví, poté následovalo klouzání ...

Od masopustu do jara

Od masopustu do jara

01.04.2016

Velmi nápaditou a neotřelou letošní jarní výstavu si můžete tradičně prohlédnout ve vestibulu školy. Žáci se vedoucími kroužku nechali při své tvorbě inspirovat tématem masopustu. Mnoho práce a času stráveného ...

Gymnastická soutěž v tělocvičně ZŠ

Gymnastická soutěž v tělocvičně ZŠ

01.04.2016

V neděli 20. 3. 2016 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ již 8. ročník gymnastické soutěže Bělský jarní čtyřboj. Letos se zúčastnilo 101 děvčat a 7 chlapců z 11 oddílů Středočeského, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Domácí Klub ...

Bělští šermíři ve Wroclawi

Bělští šermíři ve Wroclawi

28.03.2016

Ve dnech 17. – 21. 03. 2016 se v polské Wroclawi uskutečnil již 39. ročník největšího světového turnaje pro šermíře do 15 let „Challenge Wratislavia 2016“. Turnaj byl, jak již je tradicí, velmi dobře obsazen. Letos se ho mezi více jak dvěma ...

Tonda – obal na cestách

Tonda – obal na cestách

28.03.2016

Environmentální výchova je součástí mnoha vzdělávacích oblastí na obou stupních naší školy. Třídění odpadu je pro žáky běžnou součástí každodenního života, ale vždy je dobré si některé věci zopakovat, připomenout či obohatit se o nové ...

Zdravotní kurz „Bezvědomí není spánek“

Zdravotní kurz „Bezvědomí není spánek“

28.03.2016

Podle Goetha odlišuje člověka od ostatních živočichů ochota pomáhat. Ale abychom pomoci uměli a pomáhali správně, musíme se to nejprve naučit. Právě proto jsme si letos pozvali lékaře záchranné služby, sdružené v Institutu pro ...

Dětská scéna

Dětská scéna

20.03.2016

Ve dnech 8. a 11. března 2016 se v budově Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi konalo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Této akce se také zúčastnili recitátoři vyslaní naší školou. A letošní rok byl pro ...

Vývoj světové rockové hudby ve 20. století

Vývoj světové rockové hudby ve 20. století

20.03.2016

Opět po roce se k nám do školy na začátku března vrátila již dobře známá dvojice Milan Parnahaj a Josef Šlik. Tentokrát k nám tito muzikanti zavítali se svým hudebně naučným programem „Vývoj světové rockové hudby ve 20. století“. Žáci ...

Vítejte ve světě MERKUR

Vítejte ve světě MERKUR

20.03.2016

Dne 11. 3. 2016 jsem se s žáky zúčastnila výstavy „Vítejte ve světě MERKUR“. Tato výstava měla seznámit své návštěvníky zejména s českými výrobci kovových stavebnic v období po první světové válce. Jejich osud se dostává bohužel ...

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

20.03.2016

23. 02. 2016 se na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Mezi konkurencí žáků základních škol, ale i gymnázií mladoboleslavského ...

Recitace baví

Recitace baví

15.03.2016

Letošní školní kolo recitační soutěže žáků ze 4. a 5. ročníků bylo velmi napínavé. Nikdo z vyučujících nedokázal odhadnout, kolik dětí se soutěže zúčastní. Bylo to způsobeno velkou nemocností dětí. Všichni zájemci se na soutěž ...

Školní klub se zaplnil písničkami

Školní klub se zaplnil písničkami

15.03.2016

Ve středu 2. 3. se školní klub několikrát naplnil posluchači. Přijeli k nám umělci, kteří svým vzdělávacím a zábavným pořadem přibližují dětem hudební tvorbu napříč časem i žánry. Žáci prvního stupně v minulých letech ...

Masáže do škol

Masáže do škol

15.03.2016

Žáci 1. C se zapojili do programu, který se postupně rozšířil do více než 24 zemí po celém světě. Program MISP je založený na doteku prostřednictvím vzájemného masírování. V pěti lekcích se děti naučily jednoduchou masážní ...

Okresní kolo Chemické olympiády

Okresní kolo Chemické olympiády

15.03.2016

V pátek 4. března se naši žáci zúčastnili okresního kola Chemické olympiády na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Z původních čtyř postupujících z důvodu nemoci jeli nakonec jen dva. I přesto si s těžkým testem ...

Ovečky se na nás smály, na chlebu si pochutnaly

Ovečky se na nás smály, na chlebu si pochutnaly

15.03.2016

Děti ze školní družiny nejsou žádní peciválové. Jakmile je trochu vhodné počasí, vyrážejí se svými vychovatelkami do terénu kolem Bělé. Procházky a různé výlety mají vždy zpestřeny zajímavým překvapením. Tentokrát děti zamířily ...

Bělští šermíři na startu jarní části sezony

Bělští šermíři na startu jarní části sezony

05.03.2016

Mezi 41 chlapci se nejvíce dařilo Františku Coufalovi (VII. B), který obsadil 2. místo, a Ondřeji Procházkovi, který skončil v osmifinále na 6. místě. Za svůj velmi dobrý výkon ale zaslouží pochválit i všichni ostatní kluci ...

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

26.02.2016

V pátek 12. 2. 2016 proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže Obrázky z Afriky. Bylo velmi obtížné vybrat nejlepší práce, protože soutěže se zúčastnily až na výjimky všechny děti 1. – 3. ročníku. Nakonec bylo oceněno ...

KMD a dopolední divadelní představení

KMD a dopolední divadelní představení

24.02.2016

V tomto školním roce je pro žáky druhého stupně naší školy opět připraveno několik možností, jak rozšířit své kulturní a divadelní obzory. V rámci vyučování vyjeli osmáci a deváťáci se svými třídními ...

Beseda o třídění odpadu

Beseda o třídění odpadu

24.02.2016

V pátek 12. 2. 2016 proběhla ve školním klubu beseda s městskou ekoložkou, paní V. Blažkovou, o třídění odpadu. Postupně se v účasti na tomto projektu vystřídaly čtvrté až sedmé ročníky. Jednalo se o interaktivní ...

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

15.02.2016

I letos proběhla na naší škole již tradičně Biologická olympiáda, tentokráte s tématem „Život v temnotě“. Žáci opět dostali v říjnu studijní text, podle kterého se měli naučit na test školního kola. Školní kolo kategorie C, určené pro žáky osmých ...

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

15.02.2016

Stejně jako olympiáda ze znalostí biologie i Chemická olympiáda se již stala trvalou součástí snažení žáků na naší škole. Je sice nepoměrně těžší než olympiády ostatní, materiálně i časově náročná, přesto stále žákům přináší nové zážitky ...

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce

12.02.2016

Každý rok v lednu čeká základní školy mimo vysvědčení i další významná událost, tou je zápis k povinné školní docházce. Zápis žáků do prvních tříd Základní školy Bělá pod Bezdězem proběhl v tomto roce ve středu 20. 01. 2016 a ve čtvrtek 21. 01. 2016, dodatečný ...

Matěj Stach a jeho další úspěchy ve stolním tenise

Matěj Stach a jeho další úspěchy ve stolním tenise

12.02.2016

--text-- ...

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

12.02.2016

Ve čtvrtek 21. 01. 2016 proběhlo v klubu školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. Účastníci byli obdobně jako každý rok rozděleni do dvou kategorií: 3. kategorie – žáci 6. a 7. ročníku, 4. kategorie ...

Zimní víceboj

Zimní víceboj

12.02.2016

Ve středu 03. 02. 2016 se v sokolovně v Bakově nad Jizerou konal závod osmičlenných družstev složených ze žáků prvního stupně. Víceboj se skládal z osmi disciplín – ze skoku z místa, člunkového běhu, šplhu, přeskoků přes švihadlo ...

Masopust 2016

Masopust 2016

07.02.2016

Žáci prvního a čtvrtého ročníku naší školy přivítali masopustní průvod před budovou základní školy v Tyršově ulici. Děti nacvičily pásmo masopustních říkadel a písniček, které doplnily krátkým tanečním ...

Sněhuláci v družině

Sněhuláci v družině

04.02.2016

I letos využily děti ve školní družině krátké sněhové nadílky. Na zahradě družiny se jezdilo na lopatách a bobech. Proběhla i velká koulovačka. Společnými silami děti postavily i několik sněhuláků. Největší z nich ...

Lyžařská sezóna zahájena

Lyžařská sezóna zahájena

04.02.2016

Žákyně naší školy, Viktorka Kabátníková, se o víkendu 23. – 24. 01. 2016 zúčastnila v Peci pod Sněžkou dvou závodů seriálu Head Cup 2016. V letošním roce soutěží v kategorii předžáci, ve které závodí celkem 50 závodnic z celé ...

Výstava keramiky

Výstava keramiky

04.02.2016

Poslední výstava keramiky se tak trochu liší od všech předchozích. Tuto výstavu žáci naší školy spolu s vedoucími keramického kroužku připravovali už od začátku roku. Původně to měla být vzpomínka na prázdniny, ale jak ...

Návštěva dětí z MŠ ve třídě 1. A

Návštěva dětí z MŠ ve třídě 1. A

04.02.2016

V úterý 19. ledna 2016 se na prvňáčky do třídy 1. A přišli podívat jejich kamarádi z MŠ Velenského, které v těchto dnech čekal zápis do 1. třídy. Po vzájemném přivítání a popovídání si dětí i paní učitelek ...

Bezvědomí není spánek

Bezvědomí není spánek

04.02.2016

Kurzem „Bezvědomí není spánek“ navázala na konci ledna VIII. B na listopadový kurz o první pomoci. Celé dvě hodiny opět vedli lektoři z Institutu pro podporu vzdělanosti Alter ego z Kutné Hory. Tentokrát si s žáky ...

Školní kolo Zeměpisné olympiády

Školní kolo Zeměpisné olympiády

30.01.2016

Ve středu 20. 01. 2016 proběhlo na naší škole již tradiční školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků rozdělených do tří kategorií podle jednotlivých ročníků, přičemž osmé a deváté ročníky spolu soutěží v jedné ...

Pohádková výstava

Pohádková výstava

30.01.2016

V předvánočním čase navštívili žáci ze školní družiny výstavu v bělské městské knihovně. Na výstavě zhlédli průřez historií pohádek od Pyšné princezny, přes Šíleně smutnou princeznu, až k dnešním pohádkám. Dále byly ...

Předvánoční turnaj devátých tříd

Předvánoční turnaj devátých tříd

12.01.2016

Poslední den před vánočními prázdninami, který vyšel tentokrát na 22. prosince, věnovali žáci devátého ročníku (kromě tradičního předvánočního předávání dárečků a ochutnávání cukroví) také sportovní akci, kterou si sami vymysleli. Pan učitel ...

Twister

Twister

06.01.2016

Dne 14. prosince 2015 byla na chodbě v přístavbě školy instalována hra Twister. Díky ní děti mohou trávit čas o přestávkách pohybem. Twister rozvíjí flexibilitu, rovnováhu i sílu dětí. Hra byla instalována studentkou ...

Divadlo v Kaštanu

Divadlo v Kaštanu

06.01.2016

Krátce před Vánocemi, 11. prosince, byly třídy I. A a I. B pozvány do centra Kaštan na pohádku Duhový hrad. I když to bylo spíš naučné povídání o barvách, jejich vlastnostech a působení na lidi, pohádka děti zaujala. Všechny děti se do děje ...

Krásný den, milý pane řediteli

Krásný den, milý pane řediteli,

29.12.2015

srdečně Vám děkujeme za celou organizaci sbírky v letošním školním roce 2015/2016. V příloze posíláme děkovný certifikát, prosím, předejte naše poděkování vašim šikovným dětem, rodičům a všem zaměstnancům, kteří se do sbírky ...

Vánoční futsalové turnaje

Vánoční futsalové turnaje

29.12.2015

V předvánočním čase se již po osmé sešli mladí fotbalisté z Bělé pod Bezdězem, Máchova kraje a Mnichovohradišťska v Městské sportovní hale v Bělé pod Bezdězem, aby změřili své síly ve futsalových turnajích ...

Bělští skokani opět nezklamali

Bělští skokani opět nezklamali

29.12.2015

V předvánočním období se žáci zdejší základní školy pravidelně účastní soutěže ve skoku vysokém v Mnichově Hradišti, MH laťky. Ani v roce 2015 tomu nebylo jinak a naši skokani opět předvedli své kvality. Čtyři závodnici z pěti ...

Čas vánoční, čas pohádek

Čas vánoční, čas pohádek

29.12.2015

Předvánoční čas – často plný spěchu a nervozity, ale i zamyšlení, čas nadějí, čas splněných přání i kouzelných pohádek, kdy i dospělí se vracejí do dětských let. Tuto dobu, na kterou se děti těší nejvíce z celého roku, nám zpříjemňuje ...

Vánoční výstava keramiky „Na křídlech andělů“

Vánoční výstava keramiky „Na křídlech andělů“

16.12.2015

Letošní vánoční výstava je inspirována andělskou tématikou. Andělé patří od nepaměti k symbolům doby adventní i vánoční. Žáci vyšších ročníků zpracovali „andělské“ téma velmi povedeně. Na výtvorech je zřejmé, že žáci mají zkušenosti s používáním ...

Povijnice jedlá

Povijnice jedlá

16.12.2015

Povijnice jedlá, batátovník jedlý nebo úplně laicky sladké brambory jsou sice již v českých obchodech běžně k dostání, ale pravidelnou součástí našich jídelníčků se prozatím nestaly. Alespoň to, jak chutnají, dnes již vědí žáci sedmých ročníků, kteří ...

Základy resuscitace

Základy resuscitace

16.12.2015

Jak správně provést nepřímou masáž srdce a v případě potřeby se tak pokusit zachránit lidský život si mohli v listopadu vyzkoušet žáci pátého ročníku a jedna třída osmáků naší školy. Během dvouhodinového programu si žáci zopakovali ...

Čertovský den

Čertovský den

16.12.2015

V pátek 4. prosince se žáci čtvrtých i pátých ročníků od rána proměnili ve velkou skupinu čertů a andělů. Nejprve jsme si zazpívali koledy, potom jsme si ve třídách vyráběli vánoční a zimní výzdobu a průběžně plnili čertovské úkoly, které ...

Škola pro život

Škola pro život

11.12.2015

„K čemu nám to ale bude?“ Možná i vaše dítko si takto nejednou povzdechlo nad biflováním pro něj nezáživných dat či informací. To však rozhodně není problém žáků našich sedmých ročníků. Ti si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak ...

O Balynce, dobrém štěněti

O Balynce, dobrém štěněti

11.12.2015

Karlovarské hudební divadlo Libora Baláka ve spolupráci s MKZ Bělá pod Bezdězem uvedlo hudební pohádku O Balynce, dobrém štěněti s podtitulem a třídě nízkých kamarádů (ti budou brzy vysocí). Ekologická pohádka zábavnou formou ...

Naši chemici se v Praze neztratili

Naši chemici se v Praze neztratili

11.12.2015

Pět žáků z devátého ročníku reprezentovalo naši školu na 2. kole soutěže Mladého chemika, které se konalo 3. prosince na Masarykově střední škole chemické v Praze. Začátek testu byl určen na desátou hodinu a na vypracování ...

Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016

Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016

11.12.2015

Dne 2. prosince 2015 proběhlo na naší škole školní kolo OLYMPIÁDY V ČJ. Soutěže se zúčastnilo 15 žáků z 8. a 18 žáků z 9. ročníku. Soutěžící řešili devět úkolů v jazykové části a jeden slohový úkol. 42. ročník tohoto jazykového ...

Zdravá výživa na školách

Zdravá výživa na školách

07.12.2015

V pátek 27. listopadu 2015 navštívili žáky čtvrtých ročníků lektoři, kteří zajímavou formou seznamovali žáky s problematikou zdravé výživy. V jedné třídě se žáci zabývali prevencí rizik výživy, v druhé s hygienou ...

Výzdoba v České spořitelně

Výzdoba v České spořitelně

02.02.2015

S prvními sněhovými vločkami jsme změnili i výzdobu dětského koutku v České spořitelně. Nyní jej zdobí iglú a tučňáci. Věříme, že vydařené výrobky udělají stejnou radost klientům banky, jako ...

Dějepisná olympiáda 2015

Dějepisná olympiáda 2015

01.12.2015

„Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“ je tematické zaměření letošního 45. ročníku dějepisné olympiády. V příštím roce si totiž budeme připomínat 700. výročí narození nejslavnějšího člena tohoto rodu, českého krále a ...

Exkurze na městském úřadu

Exkurze na městském úřadu

01.12.2015

Součástí výchovy k občanství v šestém ročníku je téma naše město, ve kterém se žáci seznamují např. s tím, jak funguje život v městě či kterými odbory je tvořen městský úřad. Zjišťují, že i občané se mohou aktivně zapojit do záležitostí ...

Bělský kordík 2015 – 4. ročník

Bělský kordík 2015 – 4. ročník

01.12.2015

V neděli 22. 11. se do Bělé pod Bezdězem sjeli nejmladší šermíři z celé České republiky. Místní klub sportovního šermu zde v úzké spolupráci se ZŠ v Bělé pod Bezdězem pořádal již čtvrtý ročník turnaje v šermu kordem mini žáků ...

Exkurze za plazy a dravci

Exkurze za plazy a dravci

28.11.2015

Jako každým rokem i letos se žáci sedmého ročníku učí v hodinách přírodopisu o plazech, dravcích a sovách. Ale pohled na živočicha na obrázku v učebnici a setkání s živým exemplářem je něco úplně jiného. Proto jsme opět využili nabídky ...

Mladí chemici

Mladí chemici

28.11.2015

V letošním roce se žáci devátého ročníku zapojili do soutěže, která je pro nás nová, do soutěže Mladý chemik. Dvanáct žáků si ve čtyřicetiminutovém testu prvního kola vyzkoušelo nejen své znalosti chemie, ale i logické myšlení, kritické ...

Mistrovství České republiky 2015 v Taekwon-Do I.T.F.

Mistrovství České republiky 2015 v Taekwon-Do I.T.F.

28.11.2015

Rekordní počet závodníků byl v sobotu 13. listopadu v 9 hodin ráno nastoupen k úvodnímu ceremoniálu v nymburské sportovní hale. 430 závodníků z 23 oddílů z celé České republiky přijelo poměřit své síly v pěti sportovních disciplínách ...

Podzimní vyrábění ve školní družině

Podzimní vyrábění ve školní družině

21.11.2015

Jednou z činností dětí ve školní družině je vyrábění, které rozvíjí manuální zručnost, jemnou motoriku a fantazii. Výrobky přizpůsobujeme okolnostem, jako je roční období, různé svátky a sezónní akce. V podzimním období si děti vyrobily ...

Čtvrté třídy v Praze

Čtvrté třídy v Praze

21.11.2015

V pondělí 2. listopadu se žáci čtvrtého ročníku se svými třídními učitelkami vydali na cestu do vesmíru. Tedy ne do opravdového, ale nádherně zobrazeného v pražském Planetáriu. Velmi zdařilý program děti uchvátil a se zaujetím sledovaly, co ...

Bělský kordík 2015

Bělský kordík 2015

21.11.2015

Klub sportovního šermu 1. FC Bělá pod Bezdězem, z. s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na již 4. ročník turnaje Bělský kordík 2015, který se koná v neděli 22. 11. 2015 v tělocvičně Základní školy Bělá pod Bezdězem, Máchova 1110. Turnaj je určen ...

Kandidátní listina pro volby do školské rady

Kandidátní listina pro volby do školské rady

11.11.2015

Kandidátní listina pro volby do školské rady je ke stažení v odkazu ... Naše škola / Dokumenty ke staženíDětská nota

Dětská nota

11.11.2015

V pátek 6. listopadu 2015 se obě třídy šestého ročníku zúčastnily představení s názvem Dětská nota, které se konalo ve Škodě Muzeu v Mladé Boleslavi. Dětská nota je autorská soutěž nových původních písní pro dětský pěvecký sbor a pěvecké ...

Spolupráce s Českou spořitelnou

Spolupráce s Českou spořitelnou

11.11.2015

I letošní rok pokračuje spolupráce s místní pobočkou České spořitelny. Výrobky dětí ze školní družiny zdobí její dětský koutek. Nyní si klienti banky mohou prohlédnout podzimní věnečky se sovou a ježky, kteří si připravují zásoby ...

Ředitelské volno 16. 11. 2015

Ředitelské volno 16. 11. 2015

09.11.2015

V souladu s kompetencemi danými řediteli školy § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy Bělá pod Bezdězem ...

Stolní tenis

Stolní tenis

09.11.2015

22. 10. 2015 se v Dolním Bousově konalo okresní kolo ve stolním tenise. Družstvo ZŠ Bělá pod Bezdězem ve složení Jaroslav Kudrnáč, Jiří Kudrnáč a David Samler se umístilo na velmi pěkném 2. místě, ale bohužel nepostoupilo do krajského kola ...

Florbal Cup

Florbal Cup

09.11.2015

19. 10. 2015 se v Mladé Boleslavi konalo okresní kolo ve florbalu žáků 2. stupně. Družstvo ZŠ Bělá pod Bezdězem ve složení Daniel Číhala, Roman Kubiš, Matouš Kulich, Jiří Klimeš, David Novotný, Jakub Coufal, Ondřej Svoboda, Marek ...

Další úspěchy nadějného stolního tenisty Matěje Stacha

Další úspěchy nadějného stolního tenisty Matěje Stacha

09.11.2015

Ve dnech 10. a 11. října 2015 pokračoval seriál republikových bodovacích turnajů mládeže ve stolním tenisu dvěma turnaji v Moravskoslezském kraji. V sobotu 10. října ve Velké ceně města Havířov vybojoval Matěj Stach 1. místo ve dvouhře a zároveň ...

Mistrovství České republiky a světový pohár v leteckém modelářství

Mistrovství České republiky a světový pohár v leteckém modelářství

09.11.2015

Každý rok v období babího léta probíhají nejzajímavější modelářské závody. Nejprve se 19. 09. 2015 uskutečnilo Mistrovství České republiky v kategorii F1A seniorů a juniorů na letišti v Hořicích. Této soutěže se zúčastnil Matouš Kulich ze třídy IX. A, který ...

Putování za Kelty

Putování za Kelty

09.11.2015

I letos o podzimních prázdninách školní družina výletovala. Ve čtvrtek 29. 10. jsme vyjeli do Dobšic nad Cidlinou do Muzea Keltů. Cestovali jsme vlakem. V muzeu se nás ujaly sympatické průvodkyně, které nám přiblížily historii keltského osídlení ...

Bělské muzeum betlémů

Bělské muzeum betlémů

09.11.2015

V pátek 30. 10. jsme se pěšky vydali na Výsluní k manželům Kabátníkovým prohlédnout si jejich sbírku betlémů. Opravdu rozsáhlá sbírka obsahuje asi 800 betlémů, od malinkých až po veliké. Nejdelším je 3,74 m dlouhý Valašský betlém z ...

Exkurze na policii v Bělé pod Bezdězem

Exkurze na policii v Bělé pod Bezdězem

09.11.2015

V rámci výuky prvouky navštívili žáci třetích tříd obvodní oddělení policie v našem městě. Žáci se nejprve seznámili se služebnou, prohlédli si kamerový systém a soutěžili, kdo uhodne, kterou část Bělé kamery monitorují. Po prohlídce ...

Čáry ve školní družině

Čáry ve školní družině

09.11.2015

Dne 2. 10. 2015 se v budově ŠD konalo dětmi velmi očekávané představení kouzelníka. Kouzelnické vystoupení zahájila asistentka kouzelníka. Dětem předvedla triky s kroužky a dále trik s papírem, který po roztrhání rozbalila neporušený. Asistentku ...

Halloween

Halloween

09.11.2015

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem ...

Soutěž ve skládání puzzle

Soutěž ve skládání puzzle

09.11.2015

V prázdninový čtvrtek 29. 10. 2015 se ve školním klubu sešli účastníci pátého ročníku soutěže ve skládání puzzle. A protože se stalo trendem, že rok od roku počet soutěžících roste, ani letos jsme pravidlo neporušili. Celkem dorazilo ...

Podzimní procházka

Podzimní procházka

09.11.2015

Příjemné podzimní sluníčko vybízelo k procházce. První oddělení školní družiny se vydalo kolem Pešlů do Dolce. Brouzdali jsme se spadaným a zbarveným listím a přitom si povídali o podzimní přírodě. Pokračovali jsme kolem koupaliště ...

Vyhlášení voleb ŠR

Vyhlášení voleb ŠR

22.10.2015

Vyhlášení voleb do školské rady, informace pro voliče do školské rady a tiskopisy pro navržení kandidátů na členy školské rady jsou ke stažení v odkazu ...

Vánoční focení

Vánoční focení

22.10.2015

K tomuto kompletu je možné dokoupit více rámečků. Cena jednoho rámečku je 30 Kč. Dále je možné dokoupit fotografii ve formátu ...

Deváťáci na výstavě v muzeu

Deváťáci na výstavě v muzeu

22.10.2015

V pátek 17. 09. 2015 zavítali žáci třídy IX. A do Muzea Podbezdězí, aby si prohlédli dlouhodobou výstavu První světová válka. Žáci této třídy mají již značné povědomí o Velké válce z loňského roku, kdy bylo ...

Máchův pohár

Máchův pohár

22.10.2015

22. 09. 2015 se uskutečnil v Kravařích tradiční turnaj v malém fotbalu žáků 1. stupně. ZŠ Bělá pod Bezdězem vyslala do boje o Máchův pohár družstvo ve složení: Milan Jágr, Radek Šimon, Matěj Čelikovský, Matěj ...

Zaniklé vsi v bývalém VVP Ralsko

Zaniklé vsi v bývalém VVP Ralsko

22.10.2015

Další výstavou, kterou v Muzeu Podbezdězí navštívili žáci IX. A bělské školy, je krátkodobá výstava mapující zaniklé obce a osady v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko. Pro většinu žáků byly informace ...

GRÜEZI MITENAND

GRÜEZI MITENAND

22.10.2015

Rok se s rokem sešel a žáci ZŠ Bělá pod Bezdězem se již potřetí za sebou podívali ve dnech 14. 09. – 18. 09. 2015 do překrásné alpské země, do Švýcarska. Tentokrát opustilo hranice České republiky 19 žáků ze ...

Celoroční hra školní družiny pro školní rok 2015/2016 – „Rok v přírodě“

Celoroční hra školní družiny pro školní rok 2015/2016 – „Rok v přírodě“

22.10.2015

V letošním školním roce se budeme pomocí časopisu Pastelka věnovat tématu „Rok v přírodě“. Na vycházkách do přírody budeme s dětmi pozorovat její proměny v průběhu ...

Podbezdězský kord 2015

Podbezdězský kord 2015

22.10.2015

O víkendu 19. a 20. 09. uspořádal bělský šermířský klub za podpory města a pod záštitou pana starosty Ing. Milana Lomoze již 6. ročník celostátního žebříčkového turnaje v šermu kordem mladších žáků a žáků. Do Bělé ...

Podzimní tvoření ve školní družině

Podzimní tvoření ve školní družině

22.10.2015

Opět tu máme podzim. A podzimu se přizpůsobila i výtvarná činnost ve školní družině. Děti si tentokrát vyrobily papírové draky, kteří k podzimu zaručeně patří. Můžete ...

Ve vodě nežijí jen vodníci

Ve vodě nežijí jen vodníci

22.10.2015

V pátek 9. října se žáci třetích tříd základní školy místo s taškami s učením ve škole objevili s baťůžky u bělského rybníku Slon. Členové Českého svazu rybářů, SÚS v čele s panem Dušanem Hýbnerem si pro ně připravili ...

Život rytířů za vlády Lucemburků

Život rytířů za vlády Lucemburků

22.10.2015

Dne 8. 10. 2015 se naše škola na chvíli vrátila v čase zpět do 14. století, a to v rámci představení umělecké agentury Pernštejni, která si tentokrát pro žáky 1. i 2. stupně připravila vyprávění o Lucemburcích ...

Úspěch naší žákyně v mažoretkovém sportu

Úspěch naší žákyně v mažoretkovém sportu

22.10.2015

Mezi úspěšné žáky školy v mimoškolní činnosti se zařadila také Helena Brádková, která se věnuje mažoretkovému sportu v oddíle TJ Sokol Kosmonosy. V sobotu 10. 10. 2015 se v Novém Boru zúčastnila soutěže mažoretek ...

Přírodovědný klokan 2015

Přírodovědný klokan 2015

22.10.2015

Jak se již na naší škole stalo dobrým zvykem, i letos se žáci osmých a devátých ročníků zapojili do soutěže Přírodovědný klokan. Tato soutěž prověří znalosti i logiku žáků v oblasti přírodopisu, zeměpisu, fyziky ...

Spolupráce základní školy s mateřskou školou při přípravě na zápis

Spolupráce základní školy s mateřskou školou při přípravě na zápis

22.10.2015

Jedním z hlavních úkolů mateřské školy je přichystat děti na vstup do první třídy základní školy. Pro plynulý přechod dětí z mateřské školy do základní školy je potřeba spolupráce obou zařízení. Děti se seznamují ...

Vady řeči u prvňáčků

Vady řeči u prvňáčků

22.10.2015

V současné době se vady řeči stávají čím dál větším problémem. Je to především tím, že jich neustále přibývá. V letošním školním roce nastoupilo do prvních tříd 46% procent žáků s ...

Regionálně historická soutěž Alba aqua

Regionálně historická soutěž Alba aqua

22.10.2015

Ve čtvrtek 15. října 2015 byla v klubu místní ZŠ vyhlášena celoroční dějepisná soutěž pro žáky 6. a 7. ročníku. V centru zájmu soutěžících žáků bude ...

Mimoni na letním táboře

Mimoni na letním táboře

23.09.2015

O letošních letních prázdninách se tábor školní družiny vypravil poznávat krásy beskydské přírody. Spolu s maskoty našeho putování – s mimoni – jsme podnikli spoustu zajímavých výletů v okolí Velkých Karlovic, kde jsme byli po celý ...

Nábor Světlušek a Vlčat

Nábor Světlušek a Vlčat

23.09.2015

Letos jako každý rok proběhl ve školní družině nábor do Skauta. Vedoucí Světlušek a Vlčat ze skautského střediska Svornost v Bělé pod Bezdězem ukázali dětem, co všechno jim společné schůzky mohou přinést. Děti si prohlédly ...

Klub deskových her FILEO

Klub deskových her FILEO

23.09.2015

Klub deskových her FILEO zve žáky bělské školy mezi sebe ...

Tečka za Dětským dnem s IZS

Tečka za Dětským dnem s IZS

19.09.2015

S příjemným dárkem do začátku školního roku přišli do naší základní školy příslušníci Obvodního oddělení Policie ČR Bělá pod Bezdězem. Přinesli žákům nové pomůcky pro tělesnou výchovu, sportovní aktivity a relaxační ...

Výstava o československých legiích

Výstava o československých legiích

19.09.2015

Od 14. 09. 2015 je ve školním klubu základní školy instalována pro žáky, učitele školy, ale i pro bělskou veřejnost putovní výstava nazvaná Československé legie 1914 – 1920. Putovní výstava byla do školy zapůjčena ...

Výuka náboženství

Výuka náboženství

19.09.2015

Bude probíhat od poloviny září na římskokatolické faře – Kostelní 150, Bělá p. B., vždy hodina jedenkrát týdně (kromě prázdnin). Den i čas bude upřesněn podle domluvy s přihlášenými ...

Zahájení školního roku 2015/2016

Zahájení školního roku 2015/2016 se uskuteční v úterý 1. 09. 2015 v 7:50

25.08.2015

Žáci se dostaví v 7:45 na nádvoří Základní školy Bělá pod Bezdězem, Máchova 1110 a budou se řídit pokyny učitelů. V případě nepříznivého počasí přijdou žáci přímo do svých kmenových tříd.

1. – 3. ročník do budovy školy v Tyršově ulici 20

4. – 9. ročníku do budovy v Máchově ulici 1110,

a budou se řídit pokyny vyučujících. S sebou si vezmou obuv na přezutí, psací potřeby a sešit na poznámky.

Vyučování v tento den bude ukončeno v 9:30

Oběd ve školní jídelně bude v tento den vydáván pro všechny žáky školy, kteří jsou přihlášeni ke stravování (i pro školní družinu), ve školní jídelně v Máchově ulici od 9:45 do 12:00.

Zápis žáků do školní družiny bude proveden 1. 09. 2015 od 6:00 do 12:00. Přednostně budou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku. V případě volné kapacity ŠD budou přijímáni v omezeném počtu i žáci 3. ročníku. Ti budou případně zapsáni až 2. 09. 2015.