Rozvoj čtenářské gramotnosti

26.10.2016

Ve čtvrtek 13. 10. navštívili žáci II. A Městskou knihovnu V. Holana. S sebou si nesli průkazky, které dostali v 1. třídě, když byli pasováni na čtenáře.

Paní knihovnice Stará nás seznámila s tím, jak se knížky v knihovně půjčují, který den si můžeme do knihovny zajít a jak o vypůjčené knihy pečovat. Přečetla nám ukázky z knih, vyzkoušeli jsme si kvízy v počítači a prohlédli jsme si spoustu zajímavých knih. Zpět do školy jsme se vraceli s vypůjčenými knihami a těšili jsme se, jak se s nimi doma rodičům pochlubíme a budeme si z nich číst. Zážitky z knih pak budeme vyprávět svým kamarádům.

Rozvoj čtenářské gramotnosti
Mgr. Hana Šandová
Zpět