Halloween na naší škole

08.11.2016

V hodinách výtvarné výchovy jsme se na konci října věnovali historii amerického svátku Halloween, zejména tomu, kdy a jakým způsobem se slaví. Zjistili jsme, že svítilna vyřezaná z dýně se nazývá Jack-o'-lantern. Žáci ze třídy  VII. A proto projevili přání, aby si mohli vydlabat dýni a použít ji doma k dekoraci. Do školy si přinesli dýně a během hodiny vznikala pestrá a velmi zajímavá díla. Úplně všem se jejich práce zdařila a všichni byli na své dílo náležitě pyšní.

Ve třídě V. B se našly 4 šikovné dívky, které se ve volném čase věnují malování na obličej. Během výtvarné výchovy nalíčily své spolužáky a ti se během chvíle změnili na roztodivná strašidýlka. Hodinu jsme ukončili společným fotografováním, abychom si uchovali vzpomínku na krásné masky, které byly během hodiny vytvořeny.

I další třídy z druhého stupně během hodin výtvarné výchovy malovaly obrázky s námětem Halloween, které pak použily k výzdobě třídy.

Halloween na naší škole
Mgr. Martina Kasíková
Zpět