Cesta kamene

08.11.2016

Hlavním tématem učiva přírodopisu v deváté třídě jsou nerosty a horniny, jejich vlastnosti, původ a použití. Toto téma bohužel nebývá pro žáky příliš zajímavé, proto se ho snažíme oživit a více přiblížit exkurzí. Letos jsme poprvé vyzkoušeli s žáky Cestu kamene, interaktivní zábavně poučnou stezku, kterou pro školy i veřejnost připravilo Muzeum Českého ráje v Turnově. V tomto muzeu nejenže není zakázáno na exponáty sahat, ale naopak – výstava je opatřena i popisky v Braillově písmu a vystavené nerosty si můžete doslova osahat. Po cestě stezkou žáci plnili dvanáct úkolů, jejichž řešení zaznamenávali do připraveného pracovního listu. Nešlo ale o nic těžkého – vyzkoušeli si například tlačit vozík naložený uhlím, rýžovat granáty či si z granátů sestavit vlastní šperk. Navíc v sousedním Kamenářském domě jsme si s žáky vyrobili olivínový šperk. Mohli jsme si tak vyzkoušet práci šperkařů a zlatníků a zjistit, že nejde o nic lehkého a že to rozhodně není nic pro netrpělivé. Vyrobený šperk žáci využijí jako pěknou památku či dárek a jistě se jim teď probírané nerosty budou lépe pamatovat. Exkurze se všem moc líbila a určitě si ji příští rok zopakujeme s dalšími deváťáky.

Cesta kamene
Ing. Pavlína Cankařová
Zpět