Ředitelské volno

08.11.2016

V souladu s kompetencemi danými řediteli školy § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

na den 18. 11. 2016 ředitelské volno z organizačních důvodů.

V obou školních budovách bude prováděna údržba, kterou nelze realizovat v době vyučování. Školní družina připraví na tyto dva dny pro zájemce program, pokud bude o službu zájem ze strany zákonných zástupců. Školní jídelna vařit nebude.

Mgr. Jiří Šíma
Zpět