Dětská nota

14.11.2016

Ve středu 9. listopadu 2016 se obě třídy šestého ročníku zúčastnily představení s názvem Dětská nota 2016, které se konalo ve Škodě Muzeu v Mladé Boleslavi. Dětská nota je autorská soutěž nových původních písní pro dětský pěvecký sbor a pěvecké sólisty, z původně místní soutěže dětských písniček se Dětská nota stala prestižní soutěží pro skladatele. V letošním roce jsme navštívili již 43. ročník této soutěže. Letošní skladby se zaměřovaly na téma podzim.

Představení bylo opět výborně organizačně zvládnuto, a proto se žáci nenudili ani v průběhu přípravy Paprsku na další píseň – pro všechny diváky byla připravena soutěž, ve které proti sobě v průběhu celého představení soupeřila čtyři družstva v různých soutěžích. Naše škola byla součástí družstva „Žaludů“, a protože jsme nad ostatními týmy zvítězili, byli jsme odměněni kromě jiného i dvěma CD Paprsku, která na přání našich žáků obohatila sbírku školních hudebních CD. První CD obsahuje písně z letošního ročníku soutěže, druhé je také z dílny Paprsku, ovšem jedná se o německé a anglické písničky. Obě CD jsou aktuálně k dispozici pro účely vyučování v kabinetě hudební výchovy. Nutno dodat, že tato akce je vždy velmi příjemným kulturním zážitkem pro děti i dospělé.

Dětská nota
Mgr. Petra Kulasová
Zpět