Legální drogy

25.11.2016

Ve středu 23. listopadu 2016 byl na naší škole v rámci dvou vyučovacích hodin připraven vzdělávací program pro žáky třídy VI. A od spolku Slánka z. s., který byl tentokrát tematicky zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu. Žáci se pod vedením odborného lektora, pana Babky, zúčastnili asi devadesátiminutového interaktivního programu, ve kterém měli všichni možnost otevřené diskuze o závislosti a její podobě.

Po úvodním seznamovacím kolečku otevřel lektor diskuzi na téma: „Jak vypadá závislost?“, při které žáci postupně charakterizovali závislost přídavnými jmény a odívali ji do vlastního oblečení. Závislost zpodobnili žáci charakteristickými rysy jako „sladká“, „škodlivá“, „zdánlivě neškodná“, „populární“ či „každodenní“, což dokazuje, že o ní jistým způsobem rozhodně dokáží přemýšlet.

V následující části programu se žáci pod vedením lektora věnovali alkoholu a vnímání rizik, které s sebou nese. Společně probrali jednotlivé fáze opilosti, které byly příkladově uváděny pro dvanáctiletého chlapce o hmotnosti 45 kg. Žáci si mohli v bezpečném prostředí dramatickým ztvárněním „vyzkoušet“, jakým způsobem by se asi v jednotlivých fázích opilosti podobný chlapec projevoval a jak by byla narušena jeho schopnost vnímání reality okolního světa.

Před ukončením tématu alkoholu byla zinscenována názorná scénka dopadu alkoholu na dítě vs. na dospělého, která sklidila mezi žáky velký potlesk.

Druhým tématem programu Legální drogy bylo kouření. Škodlivost této závislosti, která je dle odborníků srovnatelná se sílou závislosti narkomana na heroinu, byla názorně předvedena zejména ve zjištění, co je na cigaretě nejnebezpečnější. Poté, co se žáci v diskuzi usnesli, že nejrizikovější je na cigaretě kouř po jejím zapálení, popsal lektor jednotlivé látky, které jsou v kouři obsažené a které způsobují (nejen) lidskému organismu největší poškození. Každá jednotlivá látka byla popsána včetně svých negativních účinků na organismus a způsobu běžného použití. Mezi zmiňovanými látkami byly toluen, kadmium, polonium, arsen, nikotin, benzen, dehet a amoniak. V závěru bylo zmíněno, že v současnosti je v České republice přibližně 30 % kuřáků z celkového počtu obyvatel, tedy asi 3 miliony lidí, kteří jsou na cigaretách závislí.

Celý program byl velice zajímavě připraven a zpracován, žáky evidentně oslovil a lektor udržel jejich pozornost po celou dobu programu.

Legální drogy
Mgr. Petra Kulasová
Zpět