Pomoc člověku v bezvědomí

06.12.2016

Dne 10. listopadu na naši školu zavítal pracovník vzdělávací společnosti ALTER EGO z Kutné Hory Sedlce, aby v prvním setkání žáky pátých ročníků seznámil s první pomocí člověku, který se ocitl v bezvědomí. Nejprve s žáky probral zásady zjišťování a mapování situace, v které se zraněný člověk nachází. Žáci se učili, jak zkontrolovat činnost základních životních funkcí, zopakovali si telefonní čísla tísňových linek, sestavovali správný postup při zahájení kompletní resuscitace zraněného člověka. Po teoretické části, ve které žáci aktivně spolupracovali s lektorem a sami dokázali vyvodit správné odpovědi, proběhla část praktická. Na figuríně si všichni odzkoušeli obtížnost správné resuscitace. Zjistili, že i pouhá minuta pomoci je velmi náročná, ale nedali se odradit a všichni se snažili „raněného“ přivést k vědomí. Nezaskočil je ani připravený test ze základů resuscitace, neboť byli po celou dobu akce velmi pozorní. Je dobře, že se žáci v rámci přírodovědy seznamují se základy první pomoci a jsou vedeni k praktickému prověřování získaných vědomostí.

Pomoc člověku v bezvědomí
Mgr. Eva Šímová
Zpět