Filmové představení v Mladé Boleslavi

06.12.2016

Žáci pátých tříd se těšili na filmové představení v CineStar Mladá Boleslav, které se uskutečnilo 2. listopadu. Zvolil se film Heidi, děvčátko z hor v hrané podobě, který se vztahuje k probíranému literárnímu okruhu Svět očima dětí. Toto filmové zpracování není příliš známé, a proto jej žáci ještě neviděli. Byli překvapeni nejen emotivním zpracováním děje, ale i výjimečnými kamerovými záběry švýcarských hor a přírody. Film si skutečně užívali a nestyděli se ani za slzičky, které jim vytryskly při smutných scénách. Nikomu nevadily, neboť v promítacím sále nebyli diváci z jiných škol. Tato „rodinná“ atmosféra byla také velmi přínosná. O zhlédnutém filmovém představení se diskutovalo i v hodinách čtení, neboť žáci cítili potřebu své zážitky a pocity sdělit ostatním.

Lze konstatovat, že tato akce byla velmi úspěšná a přínosná, proto, pokud bude vhodná filmová nabídka, bychom chtěli obohatit kulturní zážitky žáků dalším představením na jaře.

Filmové představení v Mladé Boleslavi
Mgr. Eva Šímová
Zpět