Ředitelské volno se školní družinou

16.12.2016

Ve dnech ředitelského volna, 24. a 25. 10. 2016, pořádala školní družina celodenní výlety.

V pondělí jsme se pěšky vydali do Březinky. Cestou jsme se posilnili u březinské studánky.

V Březince jsme navštívili malé kamarády v mateřské škole a pohráli si s nimi na jejich zahradě, kde mají spoustu krásných nových herních prvků. Dvě slečny pomohly místním „Sovičkám“ s kreslením jejich erbu. Pokračovali jsme návštěvou místní obory, kde se nás ujal pan Bajtl, který nám pověděl mnoho zajímavého o zvířatech, která v oboře mají. Výklad doplnil i ukázkou trofejí a troubením, které si mohly vyzkoušet i děti.

V úterý naše kroky vedly, jako již tradičně poslední roky touto dobou, na Výsluní do Muzea betlémů. Paní Kabátníková nám vyprávěla o původu betlémů a co představují. Pohostila nás čajem a ořechovými řezy. Děti si mohly koupit různé suvenýry a nechybělo ani losování z pytlíčku, kdy každý vyhrál nějakou drobnost. Při loučení s paní Kabátníkovou a Muzeem betlémů jsme byli všichni podarováni srdcovými perníčky. Z Výsluní jsme šlapali na Šibeňák do bažantnice, kde na nás čekal rozdělaný oheň, a opekli jsme si buřtíky. Prohlédli jsme si muflony a sbírku trofejí.

Všem, kteří se nám během těchto dvou dnů věnovali, moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Ředitelské volno se školní družinou
Renata Jeřábková, vychovatelka školní družiny
Zpět