Spiel mit Deutsch! – Hravé odpoledne s němčinou

23.12.2016

V úterý 13. 12. 2016 se 20 žáků ze 7., 8. a 9. ročníku sešlo v odpoledních hodinách v prostorách Základní školy v Bělé pod Bezdězem, aby se tu společně zúčastnili akce s názvem: SPIEL MIT DEUTSCH! – HRAVÉ ODPOLEDNE S NĚMČINOU!

V příjemné předvánoční atmosféře žáci postupně plnili úkoly na šesti stanovištích. Hravou formou si tak zopakovali a procvičili slovní zásobu týkající se např. barev a čísel, připomněli si základní reálie německy mluvících zemí, vyhledávali slovíčka na téma Vánoce ve slovnících. Nechyběla také cvičení z gramatiky, kde si žáci oživili časování pravidelných sloves v přítomném čase nebo si vyzkoušeli vytvořit větu oznamovací a tázací z nabídnuté slovní zásoby.

Své vyplněné pracovní listy následně všichni účastníci odevzdali vyučujícím německého jazyka. Po sečtení všech bodů mohlo dojít k vyhlášení výsledků a k malé sladké odměně v podobě fairtradového výrobku.

V 7. ročníku o jeden bod zvítězila Patricie Vnenková (VII. B) nad Ivou Roztočilovou (VII. B).

V nejpočetněji zastoupeném 8. ročníku se na 1. místě umístila Vendula Kodriková (VIII. A), které se podařilo získat nejvíc bodů ze všech. 2. místo patřilo Veronice Vokounové (VIII. A) a 3. místo brala Alice Kubínová (VIII. A).

9. ročník reprezentovali čtyři žáci. Nejvíce se dařilo Janu Kučerovi (IX. B), na 2. místě skončila Simona Larišová (IX. B) a na 3. místě se umístila Kateřina Nevyhoštěná (IX. B).

Spiel mit Deutsch! – Hravé odpoledne s němčinou
Mgr. Libuše Coufalová, Mgr. Petra Kulasová
Zpět