Konverzační soutěž v anglickém jazyce

08.01.2017

Národní institut pro další vzdělávání Praha vyhlašuje každý rok Konverzační soutěž v anglickém jazyce. Školní kolo bylo rozděleno na tři části. První částí byl poslech, druhou částí čtení a třetí část byl rozhovor na dané téma. Tato soutěž probíhá ve dvou kategoriích. První kategorie je určena žákům 6. a 7. ročníků základních škol. Této kategorie se zúčastnilo 13 žáků. Odměněni byli první čtyři žáci. Na čtvrtém místě se umístila žákyně ze VII. B Soňa Řehořková, na třetím místě žák z VI. A Vladan Klápště, na druhém místě žákyně ze VII. B Miriam Tresová a na prvním místě se umístil žák z VI. A Jáchym Trávník. Druhá kategorie je určena 8. a 9. ročníkům základních škol. Této kategorie se zúčastnilo 23 žáků. Odměněni byli první čtyři žáci. Na čtvrtém místě se umístila žákyně z IX. A Anežka Špringlová, na třetím místě žákyně z IX. A Zuzana Dvořáková, na druhém místě žák z VIII. B František Coufal a na prvním místě se umístila žákyně z VIII. B Nela Cankařová. Všech osm žáků bylo odměněno Fairtrade sladkostmi.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
BcA. Iva Coelho
Zpět