Tajemný život netopýrů

19.01.2017

V úterý žáci sedmých ročníků poodhalili roušku tajemství, které zahaluje neobvyklé a lidmi často nepochopené savce – netopýry. Paní Jaroslava Mincbergerová z Ekocentra v Mladé Boleslavi přijela malé přírodovědce seznámit s výukovým programem organizace ČESON – České společnosti na ochranu netopýrů. Během třech hodin stihli žáci opravdu hodně aktivit – nejprve si ve skupinách vytvořili myšlenkovou mapu toho, co o netopýrech vědí, vyzkoušeli si přiřadit správné názvy různým částem těla netopýra i vyslechli nové zajímavé informace o systematickém řazení těchto letounů. V dalších částech se učili sluchem rozeznávat různé zvuky v přírodě a při krátké hře si vyzkoušeli nelehký úkol netopýra – při hře na netopýra a můru zkusili chytat můru se zavázanýma očima jen podle zvuku. Nakonec si popovídali o životním cyklu netopýrů a jejich výskytu a ohrožení u nás, navrhovali způsoby ochrany těchto zajímavých savců. Program se všem velmi líbil, byl poučný a zajímavý.

Tajemný život netopýrů
Ing. Pavlína Cankařová
Zpět