Den prevence v bělské škole

19.01.2017

Jak se stalo již tradicí v předvánočním čase, proběhl na naší škole 22. 12. 2016 Den prevence. Cílem takovéto akce je prakticky ukázat žákům aktivity, kterými se mohou zabývat ve svých volných chvílích. Dovednosti, které si žáci osvojí, mohou pak dále využít a slouží také jako prevence jejich rizikového chování. Žáci pracovali s korálky, ze kterých vyráběli vánoční ozdoby. Oblíbenou činností byla také práce s ořechovými skořápkami. Žáci si při tom i pochutnali na oříšcích, protože si skořápky nejdříve museli připravit. Někteří žáci si přinesli a zahráli si vzdělávací hry. Velmi zajímavým a dojemným počinem byla sbírka hraček pro děti do  Dětského domova Česká Lípa. Děti přinesly hračky, které nebyly jen použité, ale byly mezi nimi i úplně nové. Během dopoledne probíhaly mezi mladšími žáky i chvilky čtení dětské literatury. V dnešní době, kdy v dětském světě převládají převážně mobilní telefony, tablety a podobně, jsou chvilky, kdy je dětem předčítáno, velmi potřebné a děti je mají velmi rády. Dále se žáci nižších ročníků zaměřili na výrobu vánočních dekorací, kterými chtěli potěšit svoje rodiče.

Nechyběly ani sportovní aktivity, proběhly mezitřídní turnaje ve vybíjené.

Všichni žáci se plně zapojili do připravených aktivit a věříme, že se jim takto strávený den líbil.

Den prevence v bělské škole
Mgr. Květuše Vernerová, školní preventisty ZŠ Bělá p. B.
Zpět