Geologická olympiáda

07.02.2017

V letošním roce se vynořila nová možnost, jak si hravou soutěžní formou procvičit znalosti, tentokrát z geologie. Masarykova univerzita v Brně vyhlásila 1. ročník Geologické olympiády, předmětovou soutěž z geologických disciplín. Školní kolo bylo zaměřeno na stavbu Země, minerály a horniny, vnější a vnitřní geologické děje a bylo určeno žákům osmých a devátých tříd. Olympiáda samotná proběhla 31. ledna, a to formou elektronického testu. Za naši školu postoupila do okresního kola, které se koná 22. března, Nela Cankařová z VIII. B. I toto kolo proběhne elektronicky a navíc přibude dynamická geologie a vývojové éry Země. Doufejme, že se tato olympiáda ujme a rozšíří tak možnosti žáků si zasoutěžit.

Geologická olympiáda
Ing. Pavlína Cankařová
Zpět