Biologická olympiáda

17.02.2017

Již tradičně se konalo školní kolo Biologické olympiády, ve které si žáci bez ohledu na probíranou látku mohou rozšířit své přírodovědné znalosti. Letošní téma „Detektivem v přírodě“ se zaměřilo na pobytové stopy zvířat v přírodě. Žáci, kteří chtěli soutěžit, již v říjnu dostali rozsáhlý text na dané téma k prostudování. Nyní, ve středu 8. února, došlo na testování znalostí, které přečtením textu získali. Školní kolo bylo jako obvykle rozděleno do třech částí – laboratorní, poznávací a testové. Letošní laboratorní část se všem velmi líbila, neboť šlo o pokus s rozpouštěním v kyselině. V této části žáci také získali nebývale vysoké počty bodů. Oproti tomu poznávací část je vždy nejméně oblíbená. V testové části, rozdělené podle věku žáků na kategorii C a D, pak žáci kroužkováním označovali správné odpovědi, podle toho, co si doma nastudovali. Se všemi nástrahami se nejlépe poprala v kategorii C Nela Cankařová z VIII. B, hned za ní na místě druhém skončila Pavla Červová taktéž z VIII. B a třetí příčku obsadila Simona Larišová ze třídy IX. B. V kategorii D se na prvním místě umístila Denisa Márová a na místě druhém Agáta Gregorová, obě ze VII. A. Všechny vítězky byly odměněny diplomem a fairtradovými sladkostmi. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře, které proběhne v dubnu.

Biologická olympiáda
Ing. Pavlína Cankařová
Zpět