Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

28.02.2017

Ve středu 15. 2. se žáci naší školy zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Ze 7. ročníku nás reprezentovala Soňa Řehořková a Miriam Tresová. Za 8. ročník potom Nela Cankařová a František Coufal. Soutěž začala v 8:15 poslechovým cvičením, při kterém byli žáci rozděleni do dvou tříd podle ročníků. Poté byla zahájena konverzační část. Každý žák si vylosoval téma a k danému tématu mluvil, žákům byly také kladeny doplňující otázky. Celá ústní část trvala u každého žáka zhruba pět minut. Nejlépe z našich žáků se umístila Nela Cankařová z VIII. B, a to na prvním místě. Tímto si zajistila postup do krajského kola, které se bude konat v březnu.

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
BcA. Iva Coelho
Zpět