Plavání

08.03.2017

V měsíci lednu a únoru absolvovaly děti ze třídy II. A a III. A plavecký výcvik v bazénu v Mladé Boleslavi.

Zatímco druháci se seznamovali v deseti lekcích s různými plaveckými styly poprvé, třeťáci už po loňském kurzu své plavecké dovednosti dále rozvíjeli. Někteří druháci museli zpočátku překonávat svůj strach z vody či potápění, ale v dalších lekcích si plavání už užívali. Odměnou za jejich pěkné plavecké výkony byla možnost na konci každé lekce využít velmi oblíbené skluzavky či vířivky.

Po absolvování kurzu všechny děti obdržely „mokré vysvědčení“.

Plavání
Mgr. Hana Šandová
Zpět