Matematický klokan

13.04.2017

17. března se žáci naší školy zapojili do soutěže Matematický klokan, která je organizována ve více než třiceti zemích světa.

Soutěž je rozdělena podle věku do pěti kategorií. Žáci druhých a třetích tříd řešili první kategorii Cvrček. Počítali 18 úloh a správné řešení vybírali ze čtyř nabídnutých možností. Dané úkoly byly rozděleny do třech skupin podle obtížnosti. V první byly příklady za 3 body, ve druhé za 4 a ve třetí za 5 bodů. Za nesprávnou odpověď se strhával 1 bod. Na začátku měl každý 18 přidělených bodů, takže se nemohl dostat do mínusu.

S řešením si nejlépe poradil žák David Popek ze třídy III. A, který z 90 možných bodů získal 73 bodů. Druhé místo obsadila Anežka Patrná ze třídy II. B ziskem 65 bodů a na třetím místě se umístil Jakub Vobořil opět ze třídy III. A s 64 body.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Matematický klokan-
Mgr. Hana Šandová
Zpět