Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

13.04.2017

V úterý 28. 3. se dva žáci naší školy zúčastnili krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, které se uskutečnilo na Gymnáziu Kladno. Do krajského kola si zajistila postup Nela Cankařová, a to vítězstvím okresního kola v Mladé Boleslavi. Druhým žákem byl Jáchym Trávník, který se kvůli několikaletému pobytu v zahraničí nemohl zúčastnit okresního kola v Mladé Boleslavi. Pro žáky žijící déle než dva roky v zahraničí je v krajském kole speciální kategorie. Jáchym soutěžil se staršími žáky, jelikož tato kategorie je pouze pro žáky osmých a devátých ročníků. Chtěli bychom rádi poděkovat oběma žákům za vzornou reprezentaci školy a Nele pogratulovali k vynikajícímu prvnímu místu a postupu do ústředního kola, které se bude konat 3. května v Praze.

Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
BcA. Iva Coelho
Zpět