KMD 2016/2017

22.04.2017

Žáci naší školy, kteří navštěvují ve večerních hodinách s KMD Městské divadlo v Mladé Boleslavi, mají letos za sebou již čtyři představení z pěti. Dovoluji si tvrdit, že je z nich nejvíce upoutalo Souhrnné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. Z této inscenace byli bez nadsázky všichni nadšeni. Dále jsme společně s herci prožili Kabaret, který byl velmi akční. Viděli jsme veršované představení Evžen Oněgin, které oslovilo spíše ty starší, a ztřeštěnou grotesku Na hlavu, kde se všichni účinkující nakonec sešli v blázinci.

V dohledné době je před námi poslední z nabízených titulů, kterým je Byl to skřivan. V těchto dnech mají žáci také možnost hlásit se do KMD na příští školní rok. Již v průběhu letošního roku nastala komplikace ze strany dopravce, který zvýšil jízdné, proto bohužel na příští školní rok kalkulujeme s trochu vyšší částkou. I tak věřím, že obdobně jako letos náš autobus „za kulturou“ opět naplníme.

KMD 2016/2017
Mgr. Zuzana Kleinová
Zpět