Po stopách „NITRA“ s IV. B

02.05.2017

Hodina nazvaná Po stopách „NITRA“ byla o mezilidských vztazích, o vzájemném respektu a podpoře druhého, o uvědomění si sama sebe a toho druhého, o přiblížení si pojmu empatie a o vzájemné pomoci a vnímání třídy jako kolektivu, který je potřeba neustále formovat a upevňovat. Hlavním cílem bylo zaměření na mezilidské vztahy jako na komplex, vymezení hodnot mezi lidmi, spolužáky a vyjádření vztahů, které jsou vzájemně propojené.

Třídu jsme si nejdříve připravili, abychom měli prostor pro příjemnější a uvolněnější atmosféru. Všichni jsme si sedli na židle, které byly srovnané do kruhu. V první fázi si děti losovaly kartičky, na nichž byly popsány jednotlivé lidské vlastnosti a životní moudra. Každé z dětí se snažilo popsat vnitřní pocity a vše, co si pod tou danou vlastností představuje. Sdělovali jsme si klady i zápory. Většina dětí se dokázala zamyslet nad tím, co je v dnešní uspěchané a hektické době špatně a co bychom pro pozitivní změnu mohli společně udělat. V druhé polovině jsme si povídali o písničkách a hudbě a o tom, jak pozitivně a relaxačně působí na člověka. Společně jsme vybrali jednu skladbu a s hudebním doprovodem si ji zazpívali.

Na závěr si do středu kruhu sedl na koberec každý žák a děti mohly dobrovolně slovně popisovat to, co se jim líbí a nelíbí, co by rády změnily a proč. Tento závěr děti velmi ocenily a kladně hodnotily celý průběh dne.

Po stopách „NITRA“ s IV. B
Radka Svatušková
Zpět