Bezvědomí není spaní

08.05.2017

Jak pomoci člověku v bezvědomí se učili žáci pátých ročníků dne 16. 3. Vzdělávací akce s názvem Bezvědomí není spánek je zařazena do výuky přírodovědy a provádějí ji pracovníci vzdělávací společnosti ALTER EGO z Kutné Hory Sedlce. Žáci se nejprve seznámili teoreticky se zásadami první pomoci v případě, kdy naleznou člověka v bezvědomí. Přednášející je velmi zajímavou formou výkladu poučil, jak se pozná bezvědomí od spánku, jak postupovat při poskytování první pomoci, tj. položení člověka do stabilizační polohy. V druhé části výukového programu si žáci získané vědomosti odzkoušeli prakticky. Každý žák byl chvíli v roli zachránce a poskytoval pomoc spolužákovi. Všichni figuranti zásah svých spolužáků přežili bez úhony. V závěrečné části museli žáci prokázat své získané znalosti i ve zkušebním testu. Protože byli po celou dobu výukové akce pozorní, všichni zodpověděli testové otázky bezchybně a získali osvědčení

Bezvědomí není spaní
Mgr. Eva Šímová
Zpět