Úklid lesa v rámci Dne Země

20.05.2017

Ve čtvrtek 4. 05. 2017 jsme se vydali se žáky devátých tříd uklízet les v části Vrchbělá. Vyrazili jsme v 8 hodin a procházkou přes Dolec jsme došli až na parkoviště na Vrchbělé. Při příchodu na nás již čekali Veronika Blažková, DiS., městská ekoložka a Ing. Stanislav Bock, jednatel Lesů Bělá pod Bezdězem. Všichni dostali k dispozici rukavice, pytle na odpad a žáci mohli využít i pár sběračů odpadků. Poté jsme se odebrali do jedné z roklí. To, co jsme tam se žáky objevili, nás velmi překvapilo. Od klasických odpadků, přes spoustu izolantů kabelů až po záchodovou mísu. Žáci si za odměnu kolem poledne opekli špekáčky a mohli si vyzkoušet sportovní areál na Vrchbělé. Po obědě jsme šli ještě na hodinu uklízet les a pak zpět do školy. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným, že v rámci Dne Země pomohli alespoň částečně zbavit přírodu věcí, které do ní nepatří. Poděkování také patří paní Blažkové a panu Bockovi za skvělou přípravu celé akce a dále panu učiteli Tošovskému, který se také zúčastnil a pomohl s průběhem celé akce.

Úklid lesa v rámci Dne Země
Mgr. Markéta Medviďová
Zpět