Ústřední kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

20.05.2017

Ve středu 3. 05. 2017 se Nela Cankařová, žákyně VIII. B naší školy, zúčastnila Ústředního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce, které organizoval NIDV ve svém pracovišti na Senovážném náměstí v Praze. Do ústředního kola postoupila díky vítězství ve své kategorii v krajském kole. Cílem této soutěže v anglickém jazyce, jejímž partnerem je British Council Czech Republic, je rozvíjet a posilovat zájem žáků o studium angličtiny a zvýšit úroveň komunikativního ovládání anglického jazyka u žáků základních škol. Soutěž hodnotí schopnost žáků použít anglický jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít ho jako prostředek ke sdílení informací. Celkově se republikového finále soutěže v kategorii II. A zúčastnilo 14 žáků základních škol, každý kraj zastupoval jeden žák. Soutěž začala poslechovým cvičením, které trvalo 20 minut. Poté byla zahájena konverzační část, ve které všichni žáci dostali stejné téma, o kterém mluvili 10 až 15 minut. Žákům byly také kladeny doplňující otázky. Nela se umístila na výborném šestém místě, je první žákyní naší školy, která se v republikovém finále jazykové soutěže umístila na takto pěkném místě. Nele děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme jí ke skvělému úspěchu!

Ústřední kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce
BcA. Iva Coelho
Zpět