To nejlepší z Londýna

07.06.2017

Již podruhé pedagogové naší školy spolu s cestovní kanceláří CK Royal zorganizovali poznávací zájezd do Londýna. Příprava zájezdu začala již na podzim 2016. Přihlásilo se 39 žáků z 5. – 9. tříd. Na začátku roku 2017 se konala informační schůzka, kde zástupce cestovní kanceláře podrobně informoval rodiče o celém zájezdu.

Děti byly nedočkavé, s blížícím se termínem zájezdu nemluvily téměř o ničem jiném.

Dne 15. května jsme odjeli autobusem přes Německo, Belgii, Francii až do Calais. Odtud jsme se trajektem dostali do Doveru. Do Londýna jsme dorazili ráno kolem osmé hodiny. První den jsme strávili v centru velkoměsta. Prohlédli jsme si moderní výstavbu obchodní části City, historické sídlo anglických králů Tower, prošli jsme se po mostě Tower Bridge i po břehu Temže a odpoledne jsme se svezli lodí po řece do Greenwich. Zde si snad každý udělal fotografii u nultého poledníku.

Žáci, stejně jako pedagogové, byli ubytováni v rodinách. Děti si tak mohly vyzkoušet své jazykové dovednosti a dozvědět se něco o způsobu života lidí v Anglii. Každé ráno si nadšeně vyprávěly své zážitky.

Navštívili jsme také městečko Cantebury. Děti si nakoupily suvenýry, potěšily se pohledem na historickou katedrálu a prošly malebnými úzkými uličkami. V Londýně nás čekala další část programu – náměstí Trafalgar, slavná hračkárna Hamley‘s, Buckinghamský palác. Odpoledne jsme shlédli na Londýn z ptačí perspektivy díky London Eye. Tuto atrakci jsme si užili spolu s 5D kinem.

Předposlední den zájezdu jsme jeli do města Windsor. Zde jsme navštívili stejnojmenný hrad, letní sídlo anglické královny. Někteří žáci litovali, že prohlídka nebyla s výkladem, ale i přesto jsme byli okouzleni nádhernými prostorami hradu.

S Windsoru jsme jeli autobusem zvaným double decker, typickým pro Anglii, do zábavného parku Legoland. I přes nepřízeň počasí jsme si zábavu užili, svezli se na atrakcích, prohlédli si miniatury významných světových staveb a jiné zajímavosti.

Do České republiky jsme se vrátili v pátek 19. května odpoledne.

V následujících dnech děti nadšeně vyprávěly svým spolužákům o zážitcích. Z jejich reakcí i zpětné vazby od rodičů bylo zřejmé, že jsou všichni spokojeni. Děti si ověřily, že se bez větších obtíží domluví anglicky.

Díky dobré organizaci, výborné práci cestovní kanceláře a skvělé průvodkyni Tereze Vidimské se zájezd do kousku Evropy velmi vydařil.

To nejlepší z Londýna
Mgr. Lenka Hojková
Zpět