Shrnutí a vyhodnocení celoroční hry školní družiny s názvem SOVÍ ŠKOLA

26.06.2017

Školní rok se nám pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Proto bychom ho chtěli v pár řádcích shrnout a povědět Vám, čím jsme se celý rok zabývali. V projektu „Soví škola – dětská univerzita“ jsme se pomocí časopisu Pastelka, v rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV., každý měsíc zabývali jeho životem a dobou. V cechu rukodělném jsme si například vyrobili vlastní erby a třídní mince. Za každý splněný úkol si děti mohly vložit groš do své truhlice. V rámci této tematiky jsme také podnikli výlet do Muzea hlavního města Prahy, kde jsme byli pomocí 3D projekce provedeni Královskou cestou, zhlédli jsme zajímavé představení a prohlédli si zmenšený model města. Následně jsme navštívili dům U Zlatého prstenu, kde se nacházela dětská herna s boxy a domečky, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé činnosti spojené se středověkou každodenností, jako je například stavba Karlova mostu, psaní husím brkem nebo výroba dobových šatů. Mimo tematiku Karla IV. jsme se také věnovali několika okruhům, díky kterým si děti osvojily mnoho nových dovedností a vědomostí v blocích, které zahrnovaly témata jako lidské tělo, člověčina, profese, finanční gramotnost a hry a hraní. Každý celek jsme spojili se soutěží, protože jsme usilovali o to, aby děti nové vědomosti přijímaly zajímavou formou a byla to pro ně zábava. Vyvrcholením celoroční hry bude plánovaný výlet do dětského zážitkového parku s názvem Duhový park, kde v rámci posledního bloku „Hry a hraní“ prověříme dětskou obratnost a fyzickou odolnost. Tento výlet bude pro děti také odměnou za to, jak aktivně a s nadšením se podílely na tomto projektu. A co budeme v Duhovém parku dělat? Celý den si budeme užívat nepřeberného množství atrakcí, jako jsou skákací hrady, trampolíny, skluzavky, prolézačky, překážkové dráhy, lezecké stěny apod. Zlatým hřebem celého odpoledne by měla být lachtaní show a setkání s různými zvířaty. Moc se na celý výlet těšíme a za školní družinu Vám přejeme sluncem zalité prázdniny a do nového školního roku spoustu nových sil!

Shrnutí a vyhodnocení celoroční hry školní družiny s názvem SOVÍ ŠKOLA
Za kolektiv Michaela Kverková, vychovatelka ŠD
Zpět