Hurá do knihovny!

26.06.2017

V průběhu měsíců května a června se postupně vydali žáci 6. – 9. ročníku do Městské knihovny Vladimíra Holana v Bělé pod Bezdězem. Paní knihovnice si pro mladé čtenáře připravily kratší program, jehož cílem bylo žákům připomenout, co všechno jim tyto krásné, knihami provoněné prostory nabízejí. Šesťáci tak objevovali kouzlo dobrodružných a v dnešní době tolik oblíbených fantasy knih, sedmáci si vyzkoušeli způsob katalogizace a orientace v knihovně, osmáci prozkoumávali taje naučné literatury a encyklopedií a naši nejstarší žáci byli přivítání již v oddělení pro dospělé.

Všem zúčastněným se návštěva knihovny líbila. Každému prošla rukama nejedna kniha, a někteří dokonce využili svou přítomnost v knihovně k vrácení a následnému vypůjčení literárních děl na prázdniny.

Hurá do knihovny!
Mgr. Libuše Coufalová, Mgr. Zuzana Kleinová, Mgr. Zdenka Poláková
Zpět