Pohádkové předplatné pro naše nejmenší diváky

03.07.207

Vedoucí vychovatelka školní družiny Marie Mlejnková zajistila pro děti 1. – 3. ročníku předplatné na pohádky do divadla v Mladé Boleslavi. Žáci tak mají možnost zhlédnout ve školním roce 2017/2018 pět vybraných pohádkových představení. Jedná se o hodinová představení začínající vždy v 18:00 hod. Odjezd autobusu do Mladé Boleslavi je v 17:15 hod. z náměstí. Hrací den je pohyblivý – pondělí až pátek. Cena jednoho představení činí 70,- Kč, tzn. předplatné za kolekci pěti pohádek je 350,- Kč za osobu. Abonentní předplatné obsahuje tyto pohádky: Káťa a Škubánek, Zimní příhody včelích medvídků, Křemílek a Vochomůrka, Princezna na hrášku a Tři přadleny.

Pohádkové předplatné pro naše nejmenší diváky
Marie Mlejnková, vedoucí vychovatelka ŠD
Zpět