Výtvarná činnost V. B

28.02.2018

Děti předvedly úžasnou práci při výtvarné činnosti. Měly předlohu, které se snažily co nejvíce přiblížit. Jejich práce byla obdivuhodná a umění naslouchat jednotlivým radám, jak stínovat a pracovat s tužkou, přineslo dětem radost z vykonané práce.

Výtvarná činnost V. B
Výtvarná činnost V. B
Radka Svatušková
Zpět