Třídění a recyklace obalových odpadů v V. B

07.03.2018

Dětem bylo přiblíženo téma třídění odpadů. Začátkem všeho bylo uvědomění si, že vše začíná samotným nákupem, kdy máme již v obchodě možnost volby toho, co kupujeme. Dalším krokem byla otázka, zda jsou v každém městě stejné barvy kontejnerů a jak důležité je číst nálepky, kterými jsou kontejnery označené. Dětem bylo sděleno, že odpad je nejdříve odvezen na další roztřídění, které probíhá na pásech. Až po roztřídění je odpad odvezen do továren, kde se již recykluje. V průběhu akce si děti vyzkoušely zařadit jednotlivě zapůjčené kartičky s obrázkem do správných kontejnerů a následně se vše zkontrolovalo a vysvětlilo. Děti tato tématika zaujala už jen z pouhého zamyšlení nad tím, že právě recyklací se šetří přírodní zdroje.

Třídění a recyklace obalových odpadů v V. B
Radka Svatušková
Zpět