Okresní kolo Dětské scény

05.04.2018

Ve dnech 21. a 22. března 2018 se na Gymnáziu dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi konalo okresní kolo recitační přehlídky Dětská scéna. Zde během dvou dnů reprezentovali naši školu vybraní žáci z I. – IV. kategorie, což zahrnuje děti od druhé po devátou třídu. Celkem jich bělská škola vyslala třináct.

Mezi nejmladšími účastníky (I. kategorie) získala čestné uznání poroty K. Modrá, žákyně III. C. J. Cibrik, J. Urbánek a M. Doležal se mezi třemi desítkami recitátorů neprosadili.

Ve II. kategorii naši školu zastupovali D. Florián, J. Vobořil a S. Matoušková. I přes hezký přednes textů žádné ocenění nezískali. Tato kategorie byla zastoupena opět přibližně třiceti žáky.

Ve III. kategorii se se svým recitačním uměním i velmi vhodně vybranými texty předvedly M. Dimitrova, S. Petrova a E. Tondrová. Oceněna byla M. Dimitrova, která si vysloužila čestné uznání poroty.

Zato ve IV. kategorii se bělským žákům nebývale dařilo. V silné konkurenci získali rovnou dva naši soutěžící postup do krajského kola. Třetí reprezentantkou byla S. Řehořková z VIII. B. Postupujícími se stali D. Durdis z IX. A, který si tento úspěch zopakoval již podruhé, a P. Vnenková z VIII. B, která bude v krajském kole v Kolíně nováčkem.

Všem recitátorům děkujeme za pěkný přednes a reprezentaci školy a Davidovi s Patricií budeme 19. dubna držet palce.

Okresní kolo Dětské scény
Okresní kolo Dětské scény
Mgr. Zuzana Kleinová
Zpět