Kroužek školního klubu – Cvičení z českého jazyka – IX. A

23.04.2018

Ve školním roce 2017/2018 se konají již podruhé jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Jejich nedílnou součástí se staly didaktické testy z českého jazyka a matematiky. Školní klub bělské základní školy již tradičně nabízí žákům devátého ročníku možnost připravit se na přijímací zkoušky v kroužku Cvičení z českého jazyka. Letošní zájem byl enormní, proto se ve stejnou dobu, to znamená v pondělí od 13:45 do 14:45 hodin, žáci scházeli ve dvou skupinách. Ze třídy IX. A využilo tuto možnost v I. pololetí 22 a v II. pololetí 21 žáků.

Během sedmi měsíců si žáci nejen upevňovali a pořádně procvičovali své znalosti českého jazyka, ale především se seznamovali s organizací a průběhem jednotné přijímací zkoušky. Dohromady si budoucí studenti středních škol vyzkoušeli také šest „zkoušek nanečisto“. Tomuto účelu posloužily didaktické testy z minulých let, které jsou k dispozici např. na internetových stránkách www.cermat.cz. Obě skupiny vyplňovaly ve stejnou dobu shodný test. Poté následovalo bodové srovnání všech řešitelů. To, že žáci odvedli velký kus práce, dokazuje říjnový a březnový zkušební test s číslem C9PAD17C0T01. Při druhém jmenovaném termínu dosáhlo minimální hranice úspěšnosti, dvaceti bodů, 30 žáků z 35, šest žáků dokonce získalo více než 40 bodů!

Kroužek školního klubu – Cvičení z českého jazyka – IX. A
Mgr. Libuše Coufalová
Zpět