Okresní kolo Biologické olympiády

23.04.2018

Ve čtvrtek 12. dubna žili všichni rodiče žáků devátých ročníků v napjatém očekávání přijímacího řízení na střední školy. V této nervózní a napjaté atmosféře se tak jaksi ocitlo stranou okresní kolo Biologické olympiády kategorie C, určené žákům sedmých ročníků. Ale i když nebylo toto klání v popředí zájmu většiny, přesto šlo o soutěž kvalitně obsazenou a výborně připravenou. Žáci, kteří postoupili z kola školního, museli již předem odevzdat k hodnocení vstupní úkol. Ve čtvrtek šlo o to předvést své znalosti a dovednosti. Okresní kolo bylo rozděleno na tři části. V první, testové části, byly prověřovány teoretické znalosti soutěžících. Druhá, jistě mnohem zajímavější, laboratorní práce ověřila znalosti praktické. Třetí částí byla tradičně nejtěžší „poznávačka“ rostlin a živočichů. Po konečném součtu všech získaných bodů zvítězil Jakub Kolesár z Gymnázia Dr. Josefa Pekaře. Ale ani naši žáci se v silné konkurenci studentů osmiletých gymnázií a žáků dalších třech základních škol neztratili. Nejlépe si se všemi nástrahami soutěže poradil Daniel Hašl ze VII. A, který obsadil při své premiéře hned krásné osmé místo. K tomuto pěknému umístění Danovi gratulujeme a i ostatním našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo Biologické olympiády
Ing. Pavlína Cankařová
Zpět