Klokan na naší škole

23.04.2018

V pátek 16. března se konalo celorepublikové školní kolo matematického Klokana. Jedná se o matematickou soutěž, ve které všichni žáci školy plní různé úlohy zaměřené na logické myšlení. Žáci byli rozděleni do 4 kategorií – Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). V rámci naší školy byli nejúspěšnějšími řešiteli v jednotlivých kategoriích tito žáci:

Cvrček – Ondřej Hryz, Adam Znamenáček, Anežka Patrná s Patrikem Foltýnem

Klokánek – Daniel Robotka, Johana Čelikovská, Filip Hašl

Benjamín – Vojtěch Veselý, Daniel Křístek, Ondřej Karla s Danielem Hašlem

Kadet – Soňa Řehořková, Ivan Majteny, Tereza Netrvalová.

Za velký úspěch považujeme velmi dobré umístění dvou žáků naší školy v porovnání s ostatními školami v rámci okresu Mladá Boleslav. V kategorii Cvrček se na třetím místě umístil Ondřej Hryz. V kategorii Benjamin se umístil Vojtěch Veselý na krásném pátém místě.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Klokan na naší škole
Mgr. Markéta Medviďová
Zpět