Ústřední kolo Olympiády v anglickém jazyce

12.05.2018

Národní institut pro další vzdělávání v Praze hostil ve čtvrtek 3. května čtrnáct postupujících žáků z krajských kol Olympiády v anglickém jazyce. Ti nejlepší z nejlepších, kteří se přes školní, okresní a krajská kola probojovali do nejužšího výběru, se zde zúčastnili závěrečného ústředního kola. Naše škola za Středočeský kraj do této soutěže vyslala Nelu Cankařovou z IX. B, vítězku kola krajského. Toto klání mělo tři části. V části první si soutěžící vyzkoušeli svou schopnost rozumět slyšenému textu, tzv. listening a spelling. Ve druhé části šlo o doplnění souvislého textu psaného. Rozhodující byla zřejmě část třetí. Zde měli žáci mluvit s rodilými mluvčími na předem neznámé téma a prokázat svou schopnost pod časovým tlakem plynule a soustředěně konverzovat. Jak se později ukázalo, letošním konverzačním tématem bylo „School and learning“. Nejlépe si se všemi nástrahami republikového kola poradila Zuzana Krucinová z Českého Těšína. Nela Cankařová potvrdila svou „formu“ a obsadila krásné šesté místo. Za její výkon i vzornou reprezentaci školy jí patří náš dík a gratulace.

Ústřední kolo Olympiády v anglickém jazyce
Vedení školy
Zpět