Práce s laboratorní technikou

12.05.2018

Pod tímto trochu odstrašujícím názvem se skrývá nový předmět pro žáky osmého ročníku. Ačkoliv to může znít nudně, opak je pravdou. V úvodní hodině se žáci seznámili s historií a stavbou nejdůležitější laboratorní techniky vůbec – mikroskopem. Napodruhé si vyzkoušeli práci s mikroskopem při pozorování trvalých preparátů. Toto je velmi bavilo, a tak nastal čas postoupit ještě dále – vyrobit si vlastní preparát. Začali jsme zlehka, přípravou dočasného preparátu pokožky cibule. Aby nešlo jen o pouhé mikroskopování, část pokožky cibule jsme na pět minut namočili do slané vody. Hypertonický slaný roztok způsobil plazmolýzu buněk cibule – osmózou se část vody z buňky cibule „prosákla“ do okolního roztoku, což způsobilo „smrsknutí“ vakuol a dalších vnitřních organel v pozorovaných buňkách. Žáci celou hodinu pracovali samostatně a mohli si dosyta užít naše nové mikroskopy a preparační vybavení. Práce se všem velmi líbila a už se těší na další pokusy.

Práce s laboratorní technikou
Ing. Pavlína Cankařová
Zpět