Hodina očima Josefa Lady

16.06.2018

Hodina výtvarné výchovy s V. B byla v duchu Josefa Lady. Děti měly za úkol vyjádřit u zvířat profesi, kterou vykonávají lidé. Stejně jako Josef Lada ve svých bajkách poukazoval na celou řadu špatných i dobrých lidských vlastností, tak i děti z V. B mohly využít svou představivost a zvířátka výtvarně zobrazit v jakékoliv profesi. Nápady dětí byly velmi různorodé a zábavné. Jejich dětská fantazie zapracovala a výsledkem bylo mnoho krásných obrázků.

Hodina očima Josefa Lady
Radka Svatušková
Zpět