Čtenářský kroužek v přírodě s V. B

16.06.2018

Při pravidelném setkávání na čtenářském kroužku jsem s dětmi využila krásu jarního počasí a vyrazili jsme do přírody. Děti měly radost, že nemusejí trávit tento kroužek pouze na školní půdě, a uvítaly čerstvý vzduch a jarní sluníčko, které jim samotné čtení zpříjemnilo. K četbě si tentokrát děti zvolily vlastní četbu, kterou mohou využít do čtenářského deníku. Společně si o obsahu přečtených knih povídáme.

Čtenářský kroužek v přírodě s V. B
Radka Svatušková
Zpět