Hodina V. B plná pokusů

16.06.218

Dětem byl zadán domácí úkol v podobě přípravy jednoduchého pokusu. Názorná ukázka, která děti motivovala, se týkala lomu světla. Tento jednoduchý pokus děti natolik zaujal, že jejich příprava byla velmi svědomitá a pečlivá. Pokusy byly nejdříve předem schváleny a až poté mohly děti pokusy názorně ukázat. Mezi velmi povedené pokusy patřila například duha, kterou připravily Jana Kleinová a Nela Lacinová. Děti připravily plno krásných pokusů a s nadšením sledovaly průběh každého z nich. Každý žák svůj pokus důkladně vysvětlil. Tato hodina byla velmi pozitivně přijata.

Hodina V. B plná pokusů
Hodina V. B plná pokusů
Radka Svatušková
Zpět