Světový den porozumění autismu

16.06.218

2. duben je již tradičně ve znamení Světového dne porozumění autismu. Autismus je jedna z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje u dětí. Jedná se o vrozené onemocnění, kdy jsou porušeny některé mozkové funkce. Výsledkem je, že dítě správně nerozumí tomu, co vidí, slyší, a pravděpodobně ani tomu, co samo prožívá. U autistů je narušena komunikace, sociální adaptace a představivost. Tato nemoc je neomylně doprovázena specifickým chováním.

Do naší školy dochází žák postižený touto diagnózou, ale ta mu nebrání se zapojit do práce se svými spolužáky. I přes svou odlišnost má ve škole mnoho kamarádů. Ti se ho rozhodli podpořit právě u příležitosti Světového dne porozumění autismu a 28. 3. 2018 se dostavili oblečeni v modrém oblečení. Modrá barva je považovaná za symbol autismu, a proto všichni, kteří se o autismus a lidi spojené s autismem zajímají, mohli tímto gestem autisty podpořit. Jsme rádi, že se mnoho našich žáků do projektu zapojilo a že projevili Adamovi svoji sounáležitost.

Světový den porozumění autismu
Mgr. Martina Kasíková
Zpět