Výlet do Poděbrad

16.06.218

Žáci tříd VI. B a VI. C se spolu s několika dalšími žáky a za doprovodu svých třídních učitelek a p. uč. P. Trávníkové vydali 3. května poznávat město krále Jiřího a zároveň město lázeňské – Poděbrady. Nejprve navštívili Polabské muzeum, ve kterém se podrobně seznámili s regionálními archeologickými nálezy z období pravěku a dalších historických období. Časová pyramida, která ukazovala předměty denní potřeby lidí v určitém historickém období, zaujala naše žáky nejvíce. Byli zděšeni z toho, jaké předměty po sobě zanechává dnešní člověk v přírodě, neboť jeho stopa je spíše ničící. Při zajímavém výkladu pracovníka muzea dokázali odpovídat na jeho dotazy nebo mu kladli zajímavé otázky. Část expozice byla věnována poznávání artefaktů pomocí hmatu. Na závěr prohlídky si většina žáků zkusila práci raziče mincí a sami si pamětní mince vyrobili. Potom se žáci přemístili do Památníku Jiříka z Poděbrad. Již předem se postupně dozvídali zajímavosti ze života krále dvojího lidu, a tak se při prohlídce zaměřili na exponáty, které je zajímaly nejvíce. Paní průvodkyně doplnila jejich znalosti o další informace a upozornila je na některé vystavené předměty, které by mohli přehlédnout. Svačinu museli žáci zkonzumovat schovaní v průjezdu k zámku, protože se rozpršelo, ale nikomu to nevadilo. Drobný déšť naštěstí netrval dlouho. Na plavbu parníkem Král Jiří již bylo slunečno. Děti se na vodní putování velmi těšily a zklamány nebyly. Prohlížely si okolí Labe, užívaly si klidu a pohody. Dobrá nálada a spokojenost žákům vydržela i cestou domů. Své zážitky potom sepsali do vypravování, které doprovodili i ilustrací.

Výlet do Poděbrad
Mgr. Eva Šímová
Zpět