Hudební výchova v doprovodu žákyň V. B

16.06.218

Dne 22. 05. 2018 si Jana Kleinová a Alice Jeřábková donesly do školy své hudební nástroje. Již několik roků pravidelně docházejí na hodiny kytary a zobcové flétny. Obě se na tuto hodinu velmi těšily a pečlivě se připravily. Měly seznam písní, které zahrají. K těmto písním měly pro ostatní děti texty, aby se mohly pěvecky připojit a krásně propojit tuto vyučovací hodinu. Jako první dívky vždy zahrály společně píseň a děti se pokoušely uhodnout, o kterou píseň se jedná. Když děti píseň uhodly, rozdala jsem texty písní a zpívalo se. Na konec hodiny si každá z žákyň připravila samostatný hudební projev. Třída poděkovala velkým potleskem za příjemně strávenou hodinu hudební výchovy.

Hudební výchova v doprovodu žákyň V. B
Radka Svatušková
Zpět