Pasování na čtenáře

25.06.2018

Stalo se již tradicí, že jsou děti prvních tříd zvány na konci školního roku na návštěvu do Městské knihovny Vladimíra Holana v Bělé pod Bezdězem. Bylo tomu i letos. Děti se do knihovny velmi těšily. Vždyť se od začátku školního roku učily poznávat první písmena, skládaly z nich slabiky a slova. Začaly číst věty a později i celé příběhy. V knihovně děti přivítala královna Abeceda I. a princezna Pohádka. Každé dítě přečetlo královně a princezně říkanku od Josefa Lady. Všechny děti četly výborně, i když měl někdo trochu trému. Za své čtení byly děti královnou Abecedou I. a princeznou Pohádkou pochváleny a pasovány na čtenáře. Z knihovny si odnesly diplom a průkazku, na kterou si mohou celý příští rok půjčovat knihy zdarma.

Pasování na čtenáře
Mgr. Věra Švermová
Zpět