(Ne)legální drogy

25.06.2018

Ve čtvrtek 7. června do naší školy opět zavítal pan Babka z organizace Slánka. Tento den se zaměřil na žáky 8. ročníků s tématem (Ne)legální drogy, které mělo žáky informovat o nebezpečí užívání drog. Tento dvouhodinový blok byl směsicí vyprávění příběhů, diskuzí s žáky o jejich názorech a znalostech o drogách. V první polovině projektu seznámil pan Babka žáky s jednotlivými druhy nelegálních drog, přičemž se snažil zapojit celý kolektiv do diskuze a zjistit, kolik o tomto tématu děti vědí a jaké mají představy o tom, proč lidé drogy nejčastěji užívají a jaké mají drogy účinky. Dále měli žáci sami určit, jaký negativní vliv na ně může v jejich věku mít užívání drog a dalších návykových látek, jako je alkohol či nikotin. Druhá polovina projektu se nesla v duchu vyprávění o lidech, kteří se dostali do styku s drogově závislými. Tato část žáky zaujala asi nejvíce, protože se mohli dozvědět o konkrétních lidech, konkrétní příběhy. Tato přednáška jistě splnila svůj účel a seznámila žáky s problematikou drogové závislosti.

(Ne)legální drogy
Mgr. Šárka Dufková
Zpět