Dopravní hřiště 4. ročníků

01.11.2018

Po přivítání a seznámení se s vyučujícími byly dětem ukazovány jednotlivé značky a děti se nejdříve pokoušely správně určit název a význam značky. Byly celkem úspěšné a úvod zahrnující značky děti velmi bavil. Následně si povídaly s vyučujícím o povinné výbavě na kolo. Videoprojekce dětem přiblížila rozdíl pro řidiče motorového vozidla, když má cyklista reflexní prvky na sobě a nemá. Každá dvojice se snažila správně, při videoprojekci, vyřešit křižovatku, v níž se nacházela motorová vozidla i cyklista. Poté bylo puštěno video, které zrekapitulovalo vše, co bylo řečeno. Součástí dopravní výchovy bylo i dopravní hřiště, kde si děti základní znalosti na kole vyzkoušely. Výuka byla pro děti zajímavá a poutavá.

Dopravní hřiště 4. ročníků
Svatušková Radka
Zpět